ایرانشهر، یکپارچه است!

ویدئو
تبارهای ایرانی، در همه جای جهان، حتی اگر با مرزهای سیاسی از هم جدا شده باشند، از راه فرهنگ پربار ایرانشهری با هم پیوسته اند.
خواننده ی افغان، تریالی طپش آریانا، یکپارچگی فرهنگی مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان را به ترانه می آورد.

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در اصل ایران گیج بوده.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
ایران وایج یا ایران وئژ!
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
هنوز ‌‌بی بی سی فارسی رفرنس قرار می گیرد؟
شما اول همون افغانستان را راضی کنید که زیر پرچم ایران بیاد ما بقی با من.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اگر ما تورکها که در دنیا حداقل به لحاظ جمعیت ١٠ برابر فارس زبانها هستیم و بلحاظ جغرافیا به مقیاس دریا در مقابل قطره آب هستیم یک چنین کاری را میکردیم این شونیستهای فارس چکار میکردند ؟ این ایرانشهر در ایران توسط فارس زبانها نابود شده اگر باور ندارید به تحقیر افغانها توسط فارس زبانها نگاه کنید حتی شهرداری فارس زبان اصفهان از ورود افغانها به پارک شهر خود داری میکند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اگر قرار بود یکی شوند با همدستی انگلیس جدا نمی شدند! الان چندین کشور عرب زبان داریم نه تنها بفکر اتحاد نیستند بلکه همدیگر را در یمن و سوریه دارند قتل عام می کنند با وجودیکه همنژاد و هم زبان هستند. تمام کشورهای عربی با هم اختلاف مرزی دارند این اختلافات کار کویت و عراق را به جنگ رساند!
افغانها اکثرا سنی هستند و آبشان با مردم اکثرا شیعه ایران توی یک جوی نمی رود و فرهنگشان یکی نیست از نظر قومی هم بیشتر افغانها ازبک ترک مغول و پشتون ( مخلوطی از عرب و هندی و یهودی) هستند سرود ملی افغانستان هم به زبان افغانی پشتو است و نه فارسی! اینها حق خودشان را در افغانستان نمی توانند بگیرند
تا دیروز 11 نفری به شما تجاوز می کردند احتمالا در آینده 30 نفری!
بهترین کار اینه که هر کی در سرزمین خودش بفکر کار و تلاش باشد تا همسایگان را آزار ندهد.
هر وقت امریکا و انگلیس یکی شدند ایران و افغانستان و آذربایجان
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اروپا رو هم وارد میکرد کامل میشد ایرانهیچ
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
فرهنگ ایرانی آخر کمر حکومت اخوند ها را خواهد شکست و تمام ایرانی تباران جهان را متحد خواهدکرد.
عدم انتشار شده: 
false