جمهوری اسلامی ایران در حال سقوط آزاد

ویدئو کلیب /
در این مصاحبه در باره حمله احتمالی امریکا به ایران ، آشتی ملی صحبت می شود با این وجود حملات لفظی دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت ولی حمله نظامی همه جانبه نخواهد بود

منبع: 
کیهان لندن
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: