ترجمه شعر طنز ترکی در مورد آقای حسن روحانی( شاعر:میرزه شهرک)

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وصحبت های اخیر آقای حسن روحانی، که قرار بود با کلید مخصوص اش همه قفل هارا باز کند. ترجمه شعرطنز ترکی "حسنی کلید ساز"مربوط به دور اول

      

       

آقای روحانی:من با کلید مخصوص میام:

================

حسن کلید ساز گلیب"                             " حسنی" کلیدساز

قیش گئدیب یای, یاز گلیب -                  زمستان رفت،بهاروتابستان رسید
گؤله اؤردک قاز گلیب --                    مرغابی واردک به برکه رسید
قیفیل‌لاری آشماغا --                          برای باز کردن قفل ها
حسن کلیدساز گلیب --                       حسنی کلید ساز رسید.

×
امید وئردین ایرانا --                         به ایران امید دادی
مژده قوجا، جاوانا --                         به پیروجوان مژده
محاصره‌نی سیندیر --                         محاصره رابشکن
بیر کلید سال زندانا --                        کلید بنداز به زندان
×
حسن آقا سوستالما --                         حسنی سستی به خودراه نده
اوراق زاد اله آلما --                         دست وپاتو گم نکن
کلیدین دسته‌سینی                               دسته ی کلید را
الیندن یئره سالما --                           زمین نانداز
×
عزیزینم قاچ حسن --                         عزیزم حسنی بدو
تلس حسن، قاچ حسن --                     عجله کن حسنی بدو
دیلیمیز باغلی قالیب --                        زبانمان بسته شده
کلید گتیر آچ حسن --                         با کلیدی بازکن اونو
×
عزیزینم گؤتورمه --                         عزیزمی برندار
داشی یئکه گؤتورمه --                      سنگ بزرگ برندار
محکم دوت سال بوینووا--                   محکم آویز گردنت کن
کلیدلری ایتیرمه --                           کلید ها را گم نکن
×
حسن وار آ حسن وار --                    حسنی آی حسنی
باریشان وار، کوسن وار --                  دوست ودشمن زیاده
یول چینقیللی، داشلیدی --                     راه سخت وسنگلاخه
حرامی، یول کسن وار --                     دزد وحرامی سرراهه
×
ناامید اولما امیددن --                         امیدت راازدست نده
میغایات اول کلید‌دن --                        کلیدارومواظب باش
ائللر حمایت ائده‌ر --                         ملت حامی هستند
دار گونونده ایگید‌دن--                       جوانمردو در سختی
×
کؤرپو کئچمز اولماسین --                    پل غیرقابل عبور   نباشه
شربت ایچمز اولماسین --                     شربت غیر قابل خوردن نباشه
انشالله کی هئچ وده --                        انشالله که هیچوقت
قیفیل آچمز اولماسین --                       قفل آچمز نباشه
×
آز بیزه گل گل ائیله --                      کم این دست آن دست کن
آیاق گؤتور ال ائیله --                      زود باش دست وپاکن
وعده‌لری ائشیتدیک --                      وعده هاتو شنیدیم
رأی وئردیک عمل ائیله --                 ما رای دادیم ، توهم عمل کن
--------------                    ------------

میرزه شهرک                                برگردان:احمد اسماعیلی

انتشار از: