رامین جهانبگلو: دنیای ما محتاج عقل سلیم است


رامین جهانبگلو فیلسوف و نویسنده ایرانی که در ضمن مدیریت «مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی» در دانشگاه جیندال دهلی نو را برعهده دارد هفته پیش برای ایراد سخنرانی در دانشگاه لندن و کتابخانه مطالعات ایرانی به انگلستان سفر کرد

منبع: 
کیهان لندن
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر : 
اشکال جهانبگلو در این صحبت:
او در روند سیاست ، فقط « عقل» را می بیند ، « منافع» و « تاکتیک » افراد را فراموش میکند.که عقل را هدایت میکنند.
عمل سیاسی تنها از عنصر عقل تبعیت نمیکند، بل تابع منافع و تاکتیک( درست یا غلط) نیز هست.

خیلی ها ، به خصوص دولتها، در عمل سیاسی برای رسیدن به منافع فردی یا جمعی خود از «هر راه و ابزاری» طبق متد ماکیاولی سود میجویند. و تنها « منافع و روش و هدف خودشان» برایشان مهم اند. این روند نیز « عقل سلیم» را میزداید.
اگر عقل سلیم را به « قدرت فکری تشخیص درست« ارتباط » منافع فردی و گروهی و جمعی و بشریت» معنی کنیم، این « قدرت فکری» تابع همان « منافع و روشهای» رسیدن به هدف است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/11/205315.php
در باره رامین جهانبگلو
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
از اینکه جامعه آخوندی حتی این جهانبگلوی صلح طلب و گاندی گرا و ضد چپ را تحمل نکرد و او را به زندان و مصاحبه اجباری تلویزیونی آورد، نشان میدهد که فقط مجاهدین و چپ ها باید حریف آخوند شیعه داعشی بشوند.
جامعه ای که جوانان سیاسی اش 2 کتاب از 40 کتاب جهانبگلو را نخوانده و نمی شناسد، نشان میدهد که در چه وضعی است و روشنفکرش کجاست.---
آشنایی افلاتون با سقراط سبب شد که او اشعار ونمایشنامه های تراژدیک خود را بسوزاند و به تحصیل فلسفه بپردازد. از جمله آثار او- دفاعیه سقراط - آخرین لحظات سقراط - شجاعت و شهامت- تقوا- خویشتنداری نفس- تقوا دانایی است- دانش شناخت مجدد- جلسه بحث ومهمانی- ایدیت روح- دولت سیاست ماهیت نیکوکاری- و آفرینش جهان- هستند. او میان سالهای 347-427 پیش از میلاد در آتن زیست. آثار افلاتون شامل آموزشهایی پیرامون تئوری شناخت و تئوری روح و جهان شناسی و اخلاق و تئوری دولت و سیاست هستند.
عدم انتشار شده: 
false