وقتی که جنایتکاران از "نشاط" مردم سخن می گویند!

ویدئو
حسن روحانی، رئیس جمهور شیاد رژیم جمهوری اسلامی، که خود یکی از عوامل تیره روزی ایرانیان در 38 سال گذشته بوده است، از اهمیت "نشاط" مردم سخن می گوید!
جناح رقیب روحانی در درون رژیم، گوشه ای از دیدگاه مردم درباره ی فریبکاری روحانی را به تصویر آورده است.
گفتنی است که حسن روحانی، ده ها سال در مناصب بالای امنیتی رژیم، به هدایت اعمال شکنجه، دستگیری ها و اعدام های مخالفان سیاسی رژیم مشغول بوده و چون دیگر سران رژیم ثروت کلانی از تاراج دارایی های ملت ایران اندوخته است.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
واقعاً جای تعجب بسیار دارد که آخوند شیاد روحانی، با وقاحت و بی شرمی دم از نشاط ملت ایران می زند. ناف این آخوندهای پلید را با گریه و زاری بریده اند. در اندوه نگه داشتن جامعه از لحاظ سیاسی آنقدر برای رژیم سفاک و غارتگر جمهوری اسلامی مهم است که از هیچ تلاشی برای زنده نگه داشتن فضای مرگ وغم و عزا فروگذاری نمی کند. شادی برای حکومت اسلامی یک خطر فوری سیاسی است. مخصوصاً اگر این شادی با فضای اندوه مثل محرم همزمان باشد. یادتان هست که سران حکومت برای به عقب انداختن بازی فوتبال میان ایران و کره جنوبی در شب عاشورا به چه اضطرابی دچار شده بودند؟ ترسشان از شادی مردم در روزی بود که باید اندوهگین باشند. ترسشان از تقابل مستقیم میان فرهنگ شادی میان مردم و فرهنگ عزای جمهوری اسلامی بود. موسسۀ گالوپ ایران را جزء غمگین ترین کشورهای جهان اعلام کرد. اما این هنوز نه تنها چیز
عدم انتشار شده: 
false