معلمان سراسر ایران امروز دادخواهی کردند

ویدئو
امروز، 19 اسفند 1395، فرهنگیان ایرانی در ده ها شهر کشور، همزمان، به خیابان آمدند و به ستم رژیم جمهوری اسلامی بر خود اعتراض کردند.
هزاران معلم امروز در تهران، در برابر مجلس، و در شهرستان ها در برابر ادارات آموزش و پرورش گرد آمده، خواسته های خود را فریاد کردند.
فرهنگیان، از جمله خواهان آزادی اسماعیل عبدی و دیگر کنشگران فرهنگی زندانی، افزایش دریافتی، بیمه ی کارآمد، آموزش رایگان برای کودکان ایرانی، آزادی سازمان یابی صنفی شدند.
نمای بالا، گوشه ای از همایش اعتراضی امروز فرهنگیان کرمانشاه است.

 

 

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.