شعار (در پيشباز بهار)

محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
شعارهامان گاهی هم بايد اينطور باشند، اگر هنوز به خاطر داشته باشيم که فرزندان آب و خاک و آفتاب هستيم و خويشاوندان طبيعت!

 

 

شعار
(در پيشباز بهار)

 

درود بر ابر
درود بر باران!
مرگ بر مرداب
جاری باد جوباران!

زنده باد هوا
زنده باد باد!
سبز باد دشت
باع ها آباد!

در اهتزاز باد درخت
برقرار باد خاک!
شکوهمند باد شکوفه
شینم ها نمناک!

داس ها به دست
پيش به سوی صحرا

به سوی اصلاح بذر
و سازماندهی گل ها!

پيش به سوی فردا!

پيروز باد خلق
سلام بر توده ها!

 

www.ghoghnoos.org

منبع: 
ققنوس ـ سياست انسانگرا
برگرفته از: 
سايت ققنوس www.ghoghnoos.org
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"داس ها به دست/پيش به سوی صحرا
به سوی اصلاح بذر/و سازماندهی گل ها!
پيش به سوی فردا!
پيروز باد خلق
سلام بر توده ها!"

رفیقا،نازنینا؛ سخن از ژرفای دل ما می گویی!

مخلص همه جانهای شیفته آزادی و برابری،
بر و بچه های آلبانی و هزار اشرف یادتون نره!

رفیق سائل.