جشن چهارشنبه سوری

ویدئو
آری امشب جشن سور و آتش است؛
جشنِ رقص شعله های سرکش است؛
هموطن ای یارِ هم پیمان من؛
زنده کن این جشن و آیین کهن

 

جشن آتش، جشن شادی، جشن نور/ گاهِ آتش بازی و شامِ سرور
آتشِ زرتشت و نور ایزدی / پرتوی از بارگاهِ سرمدی
از اهورایی که شادی آفرید / در پناهش مهر و نیکی شد پدید
رمزٍ آتش پاکی و روشنگری / سرخی و گرما و شادی پروری
یادگاری از کهن آیین ما / روزگارانِ خوش و شیرین ما
آری امشب جشن سوروآتش است / جشنِ رقص شعله های سرکش است
هموطن ای یارِ هم پیمان من! / زنده کن این جشن و آیین کهن
خیز و از آتش تو سرخی وام گیر / کام دل از گردش ایام گیر
باید امشب از غم و زردی گذشت / همچو شاخی در بهاران سبز گشت
کم کمک - چاووشی شاد بهار / دامن افشان – می‌رسد از کوهسار
چشم تا برهم زنی عید آمده / روزِ خوب جشن جمشید آمده
فروهرها میهمانت می‌شوند همنشین مهربانت می‌شوند
ای درخت سرفراز آریا! / ای به دردِ مام میهن آشنا!
هر کجای این جهان داری سرا / گوش کن با جان و دل پند مرا
ما همه از یک تبار و ریشه‌ایم / پیروان نیکی اندیشه‌ایم
مهد ایران ریشه و ما شاخه سار بهر ماندن ریشه باید استوار
ور نه در توفان سرای روزگار / شاخه ساران را نمی‌ماند قرار
لیک اگر روزی من و تو ما شویم / جنگلی سبز و گشن می‌پروریم
مهرِ میهن در سرشت و جان ما / تا ابد پاینده باد ایران ما

هما ارژنگی

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
چهارشنبه سوری امسال را نیز به روز دفاع از زندانیان سیاسی و دفاع از آزاديخواهی و نه به جمهوری اسلامی تبدیل کنیم . ایرانیان آزادیخواه ، جنبش آزادیخواهانه ما در راه دستيابی به آزادی و عدالت اجتماعی وارد مرحله نوینی شده است . مبارزات و اعتراضات مردم در ميهنمان ایران هر روز دامنه گسترده تری می گیرد. این مبارزات که با وجود سرکوب شدید حاکمان اسلامی ایران فریاد میشود ، ترس و وحشت در دل رژیم و حامیانش انداخته است . درود بر مردم قهرمان خوزستان که در جریان مبارزات خود در کف خیابانها باعث شدند که صدای اعتراض ملت ایران را جهانیان بشنوند. ما بر این باوریم که آزادی ودمکراسی تنها در نبود جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن امکان پذیر است و تنها نیروی تغییر و دگرگونی ، نيروی سازمان داده شده مردم ایران است . نیرویی که در 38 سال حاکمیت جنایت و سرکوب علیرغم اعدامهای دسته جمعی ، شکنجه ، زندان و کشتار در کوچه و
عدم انتشار شده: 
false