موجودات عجیب دوپا در تعقیب انسان

فرید خلیفی – امروز دیگر واژه «نتوانستن» در بسیاری از موقعیت‌ها جای خود را به «می‌توانیم» داده؛ چرا که امروز هرآنچه در ذهن بشر می‌گذرد، خیلی زود خلق می‌شود و یا قدم‌هایی موثر برای خلق آن در آینده، بر می‌داریم

منبع: 
کیهان لندن
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: