پرویز صیاد دربارهٔ اسکار

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای صیاد همیشه نگاه تیزبینانه و جلوتر از زمان خودشان دارند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
با درود به آقای صیاد

کاری درست و زیبا.

با امید به اینکه ناسیونالیستهای کور از نوع نویسنده, توریست فضایی و غیره کمی از این کار درس گرفته و آلت دست رژیم فاشیستی حاکم در ایران قرار نگیرند. در مورد اصغر فرهادی فقط میتوان سخنان شاملو در مورد یک هنرمند را ذکر کرد ٌ بنده هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمی گذارم. هنرمند هميشه بر قدرت است نه با قدرت، حالا اگر يکی می خواهد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش را با بند تنبان فلان رئيس جمهور دار بزند. ٌ
عدم انتشار شده: 
false