سیل آذربایجان-چرا سیل هم وطنم را کشت؟

تعداد مشاهدات: 
1032
غم و رنج وارد شده بر مردم آذربایجان را باید تسلیت گفت، همدردی کرد، و کوشید مشکلات بازماندگان رفع شود؛ اما چرا صدا و سیما آنقدر که به طوفان کاترینا در آمریکا و شرح علل بروز آن در سال 2005 علاقه نشان داد در شرح علل بروز سیل در آذربایجان علاقه نشان نمی دهد.

چرا سیل هم وطنم را کشت؟
 غم و رنج وارد شده بر مردم آذربایجان را باید تسلیت گفت، همدردی کرد، و کوشید مشکلات بازماندگان رفع شود؛ اما مهم تر از آن باید از استانداران، ستاد مدیریت بحران، شهرداری های شهرهای سیل زده و سایر مسئولان ارائه گزارشی شفاف به مردم آذربایجان و ملت ایران را طلب کرد که روشن کند چرا سطح آمادگی برای مقابله با بحران به قدری پایین بوده که چنین وضعی پدید آورده است؟ نیروهای امدادی و انتظامی و بقیه چه می کرده اند که چنین شده است؟ و مردم چه چیزهایی را برای مقابله با خطرات سیل نمی دانستند؟ و چرا صدا و سیما آنقدر که به طوفان کاترینا در آمریکا و شرح علل بروز آن در سال 2005 علاقه نشان داد در شرح علل بروز سیل در آذربایجان علاقه نشان نمی دهد. شفافیت اطلاع رسانی و توضیح درباره سیل آذربایجان را مطالبه کنیم. استاندار و بقیه مقامات استان و ستاد مدیریت بحران توضیح بدهند چرا سیل هم وطنم را کشت؟چرا سیل هم وطنم را کشت؟

بخش: 
انتشار از: