مالباختگان، در برابر رژیم دزدان

ویدئو
مالباختگان مؤسسات اقتصادی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی، در خیابان های تهران و دیگر شهرهای ایران گرد آمده، به مقامات فاسد حکومتی به خاطر همدستی با کلاهبرداران اعتراض می کنند.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی و شکنجه گر پیشین دادسرای انقلاب رژیم، و عباس آخوندی، وزیر راه ومسکن و باجناق آخوند ناطق نوری، در صدر کارگزاران فاسدی هستند که هدف خشم شهروندان مالباخته قرار دارند.
صدها هزار ایرانی، با وعده های مؤسسات اقتصادی کلاهبردار، چون دریافت سود یا خانه دار شدن، پس انداز زندگی خود را از دست داده اند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: