جیلانی و عزیزی در مورد فدرالیسم در ایران

فایل تصویری
بخش اول به موصوع اقلیت های قومی ایران می کشد و خانم جیلانی و نوری علا دو استراتژی متفاوت ارائه می کنند :نوری علا، تم " سکولار -دمکرات " را در یک جامعه چند اتنیکی مطرح می کند در حالی که خانم جیلانی در مقابل تز" سکولار-ملی" در کشوری در خظر تجزیه را عنوان می کند، بعبارت دیگر، دمکراسی را بخاطر خطر تجزیه ای ایران از استراتژی " سکولار-ملی" حذف میکند ...بحث جالبی است ، حتما نگاه کنیدبخش دوم بین خانم جیلانی و دکتر عزیزی در مورد فدرالیسم در ایران می باشد:

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اغای پورمند اگر قوم فارس وجود خارجی ندارد پس قوم شامل چه کسانی در ایران می شود؟
اغای پورمند کی گفت زبان فارسی عمومی است. حالا ما غیر فارسها نمی خواهیم این زبان عقیم زبان مشترک ما باشد چکار باید بکنیم؟ اغای پورمند این جمهوری که شما از ان صحبت می کنید چه جوری است؟ چه کسانی دورهم نشته و این جمهوری را ثبت کرده اند؟ اساسنامه اش کجاست؟ نکنه شما همان سلطنت طلب قدیم هستی که حالا به جمهوری راضی شده ای؟
در غرب تا همینقدر هم که پیشرفت کرده ای جای شکر دارد :)
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
١- واژه قيمومت : اسم مصدر لازم است وبه اين صورت تلفظ مى شود qaymumat و معنى سرپرستى مى دهد بانو دكتر پريسا ساعد نادرست تلفظ كردند
٢- وهله را با هاء دو چشم مى نويسند ، و به معنى اول است، ونيازى ندارد ، اول را با آن بياورند ، برخى به سياق مرحله اول و مانند آن اشتباه به كار مى برند
٣- تحريم انتخابات را هرچند به نحو واقعى دموكراتيك بر گذار نشود، درست نمى دانم ، و مغاير با آرمانهاى جمهورى خواهى و منفعت عامه مى دانم.
٤- اصطلاح ممالك محروسه معادل استانهاى كشور است ، و معنى فدراليسم ، نمى دهد . نه در زمان صفوى و نه در زمان قاجار ايران به صورت فدرال اداره نمى شد! و حكومت مركزى مجرى امور كلى كشور بود.
٥- قومى به نام فارس وجود خارجى ندارد ، فارسى زبان عمومى و مشترك مردمى است كه در نجد ايران به سر مى برند ،
٦- ايران خواهى دكتر جيلانى در مبارزه با تجزيه طلبان و دفاع از زبان فارسى ستودنى است
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
خانم جیلانی صادقانه حکومت آینده ایران را یک حکومت دیکتاتور سکولار مثل سوریه تعریف میکنند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
خانم دکتر پریسا
درحالی که آرزوی صلح دارند به ارمنی ها تسلیت می گوید !!!
باید بدانند درزمان جنگ جهانی وقتی آزربایجانی غربی توسط ارمنی اشغال شده بود ودرارومیه کنسولکری روس،فرانسه، انگلیس،امریکا دایربودند عملا دیگر کشورایران به این شکل امروزی وجود نداشت.
حتی در بین کوردها وارمنی ها برسرتقسیم آزریایجان جنگ شد ودرجنگ مارشال شیمون رهبرارمنی با 200نفرهمراه خود توسط اسمایل شک کاک کورد کشته شد .
ارمنی ها که حامی قدرت مندی مانند روس را داشتند هربیشتر سرازیر آزربایحان شدند وکوردها که ازآزربایجان فرارکرده بودند کشتارمردم تورک دردست ارمنی ها آغازشد وبیش 300هزارنفر توسط ارمنی ها کشته شد.
دراین موقع بود که ارتش ترکیه وارد آزربایحان شدند وارمنی ها فراردادند وشرط خروج ازایران را بستن کنسولگرکشورها ی عموماً حامی ارمنی گذاشتند این موقع بودکه ارمنی با خفت وخواری ازآزربایحان خارج شدند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
خانم دکتر پریسا
درحالی که آرزوی صلح دارند به ارمنی ها تسلیت می گوید !!!
باید بدانند درزمان جنگ جهانی وقتی آزربایجانی غربی توسط ارمنی اشغال شده بود ودرارومیه کنسولکری روس،فرانسه، انگلیس،امریکا دایربودند عملا دیگر کشورایران به این شکل امروزی وجود نداشت.
حتی در بین کوردها وارمنی ها برسرتقسیم آزریایجان جنگ شد ودرجنگ مارشال شیمون رهبرارمنی با 200نفرهمراه خود توسط اسمایل شک کاک کورد کشته شد .
ارمنی ها که حامی قدرت مندی مانند روس را داشتند هربیشتر سرازیر آزربایحان شدند وکوردها که ازآزربایجان فرارکرده بودند کشتارمردم تورک دردست ارمنی ها آغازشد وبیش 300هزارنفر توسط ارمنی ها کشته شد.
دراین موقع بود که ارتش ترکیه وارد آزربایحان شدند وارمنی ها فراردادند وشرط خروج ازایران را بستن کنسولگرکشورها ی عموماً حامی ارمنی گذاشتند این موقع بودکه ارمنی با خفت وخواری ازآزربایحان خارج شدند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
همینکه در وحله اول خودت می گویی اقلیتهای قومی مصاحبه را قتل عام می کنی.
شما امار داری که به یکی بگویی اقلیت و به دیگری بگویی اکثریت؟؟
منظورت از قوم فارسها است؟ اصلا می توانی بطور خلاصه قوم و ملت را تعریف کنی؟؟
.........?.........
عدم انتشار شده: 
false