سرود "ای ایران" در جشن عروسی

ویدئو
سرود میهنی "ای ایران" در جشن عروسی یک خانواده ی لر بختیاری نواخته و خوانده می شود.
همراه با گسترش چشمگیر فرهنگ ایرانگرایی در میان ایرانیان، چندی است، نواختن سرود های میهنی، بویژه سرود "ای ایران"، در جشن های عروسی هم میهنان بختیاری تبار رواج یافته است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
با این کار های بچه گانه این سایت را به مهد کودک تبدیل نکنید.
اگر حرفی برای گفتن دارید بفرما. این کارتونها چیه در سایت منتشر می کنید؟
عدم انتشار شده: 
false