رئیس سازمان بسیج حکومت: عرصه فضای مجازی همان جنگ تمام عیار است

غلامحسین غیب رئیس سازمان بسیج مستضعفین حکومت گفته است: عرصه فضای مجازی همان جنگ تمام عیار است که در زمان حاضر خانه و اتاق فرزندان ما را در اختیار گرفته است.دشمن با دین و اعتقاد ما سر کار دارد و در تلاش است تا مردم را از دین تهی نماید و ازرشهایشان را بگیرد.

ایسنا :

 دشمن چون باطل است و ریشه ندارد لذا زمانی که ما خوب عمل ننماییم او فاتح میدان خواهد شد و فضای مجازی یکی از عرصه هایی است که در صورت عملکرد ناصحیح ما، دشمن پیروز می شود.

در عرصه فضای مجازی نیز باید بررسی نماییم که چه تعداد نیروی کارآمد و حرفه ای در اختیار داریم و موانع را بشناسیم زیرا میدان جنگ نرم، میدان بی رحمی است.عرصه فضای مجازی همان جنگ تمام عیار است که در زمان حاضر خانه و اتاق فرزندان ما را در اختیار گرفته است و امروز به گونه ای است که همه امکانات گذشته در یک گوشی تلفن همراه تجمیع شده است.

منبع: 
ایسنا
بخش: 
انتشار از: