محسنی اژه‌ای: گفته‌های من را تحریف کرده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه با تکرار حرف‌های چند روز پیش خود دربارهٔ حقوق‌های موسوم به نجومی گفت که گفته‌هایش تحریف شده است. مرتضی کاظمیان می‌گوید ادعای آقای اژه‌ای به دلیل برجسته شدن گفته او از سوی رسانه‌ها است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: