أمير سپهر :گشت و گذاري در بر هوت فرهنگ ايران /1

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
حرفهایی سنتی غیرعلمی سلطنت طلبانه خودخواهانه ضد دمکراتیک تکروانه ارتجاعی.
مثلا میگوید چون مردم ایران صلاحیت دمکراسی را ندارند، پس شاهزاده باید بیاید.
از نعمت فضای دیجیتال ، اینروزها هر کس میتواند خود را وارد سایتهای اپوزیسیون بکند و به حماقت بیشترمردم دامن بزند.
این اختر کیست که به اینگونه افراد امکان مطرح کردن خود را میدهد ؟
عدم انتشار شده: 
false