جمهوری اسلامی و "قوانین" جنایتکارانه

نامه یک ایرانی به علی خامنه ای و راست قامتان راه آزادی
سرانجام راهی که شما در اعدام، شلاق وقطع دست وپا، آن هم به طور قانونی، در پیش گرفته اید چه خواهد شد؟ آیا جز سوری شدن ایران چیز دیگری خواهد بود؟

 

 

 

جناب آقای خامنه ای 
امروز من بعنوان فرد کوچکی از جامعه ایرانی بر خلاف برخی که شما را خطاب کردند و خواستار اجرای قانون شده اند خواهان لغو قانونم. من به مانند بسیاری از ایرانی ها براین باورم که مشکل نه در عدم اجرای قانون بلکه در خود قانون است. آیا سینا دهقان جوان ایرانی که محکوم به اعدام شده است خلاف قانون است؟ 

جناب آقای خامنه ای 
سرانجام راهی که شما در اعدام،شلاق وقطع دست وپا آن هم به طور قانونی در پیش گرفته اید چه خواهد شد آیا جز سوری شدن ایران چیز دیگری خواهد بود؟ برای پرهیز از سوری شدن ایران دست از اقدامات قانونی ضد انسانی خود بردارید. با کشتن سیناها دختر و پسر ایرانی خاموش نخواهند نشست. 

جناب آقای خامنه ای 
یادمان باشد که تصور سوریه امروز، دیروز غیر ممکن بود. اما امروز می بینیم که چگونه سوریه در آتش ظلم و بیداد می سوزد. تنها تصور سوری شدن کشورم،ایرانم، سرزمینم گلویم را سخت می فشارد و نای نوشتن را از من می گیرد اما با این وجود می نویسم تا قطره ای باشم برای خاموش کردن آتش نفرتی که بذر آن را رژیم ولایت فقیه کاشته است. رژیمی که حتی به تئوریسین ها و حامیان خود، به ریس جمهورش، قائم مقام رهبری و نخست وزیرش رحم نکرد. 
اما سخن پایانیم با راست قامتان راه آزادی است که تحت همه فشارها و سرکوبها برای آزادی انسان شب از روز باز نمی شناسند. 

راست قامتان راه آزادی 
با سپاس از تلاشهای شما عزیزان، من به عنوان فرد کوچکی از جامعه ایرانی خواهان کوشندگی وتلاش مداوم شما تا لغو قانون ضد انسانی اعدام برای آزادی سینا و سیناها هستم. 

زنده باد آزادی، زنده باد ایران، زنده باد سینا و سیناها 
یک ایرانی

منبع: 
پیام رسیده
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رژیم پلید و فاشیستی جمهوری اسلامی (داعش شیعه) که راه گم کرده است و در لجن نیستی دست و پا می زند اینک می خواهد دست به جنایت هولناک دیگری بزند و دوتن از فرزندان برومند ایران زمین (سینا دهقان و محمد نوری) را اعدام کند. رژیم تبهکار جمهوری اسلامی تصور میکند با ریختن خون برومندترین فرزندان ایران زمین، مردم آزادیخواه و تا مغز استخوان ضد بنیادگرایی ایران را مرعوب و آرام ساخته و به تمکین وادارد. ولی تاریخ گواه است که همانطوری که رژیم ساواکی محمد رضاشاهی نتوانست، این رژیم قرون وسطایی هم هرگز نخواهد توانست با شکنجه و کشتار دهها هزار نفر از آگاهترین و دلاورترین مردان و زنان ایران زمین فریاد الهامبخش آزادیخواهی را در سرزمین مزدک ها و آریو برزن ها و یعقوب لیثها (رادمان پورماهان) بابک خرم دین ها و میرزا کوچک خانها و ستارخانها و حیدرعمواوغلی ها و موسی خیابانی ها و گلسرخی ها و سلطانپورها و نداها مانع گردد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رژیم پلید و فاشیستی جمهوری اسلامی (داعش شیعه) که راه گم کرده است و در لجن نیستی دست و پا می زند اینک می خواهد دست به جنایت هولناک دیگری بزند و دوتن از فرزندان برومند ایران زمین (سینا دهقان و محمد نوری) را اعدام کند. رژیم تبهکار جمهوری اسلامی تصور میکند با ریختن خون برومندترین فرزندان ایران زمین، مردم آزادیخواه و تا مغز استخوان ضد بنیادگرایی ایران را مرعوب و آرام ساخته و به تمکین وادارد. ولی تاریخ گواه است که همانطوری که رژیم ساواکی محمد رضاشاهی نتوانست، این رژیم قرون وسطایی هم هرگز نخواهد توانست با شکنجه و کشتار دهها هزار نفر از آگاهترین و دلاورترین مردان و زنان ایران زمین فریاد الهامبخش آزادیخواهی را در سرزمین مزدک ها و آریو برزن ها و یعقوب لیثها (رادمان پورماهان) بابک خرم دین ها و میرزا کوچک خانها و ستارخانها و حیدرعمواوغلی ها و موسی خیابانی ها و گلسرخی ها و سلطانپورها و نداها مانع گردد.