معدنکاران آزاد شهر از فاجعه می گویند

ویدئو
کارگران معدن حادثه دیده ی "زمستان یورت" آزادشهر، از وضعیت فاجعه بار ایمنی این معدن، عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه ی کارگران از سوی کارفرما، بدرفتاری با کارگران و فساد مأموران وزارت کار رژیم جمهوری اسلامی سخن می گویند.
معدن زغال سنگ "زمستان یورت" آزادشهر، در استان گلستان، در روز 13 اردیبهشت 1396 دچار انفجار شد و ده ها تن از معدنکاران آن کشته شدند.
کارفرما و مالک اصلی این معدن "بنیاد تعاون بسیج " سپاه پاسداران و مدیران آن نیز چند بسیجی وابسته به رژیم می باشند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
فیلم اعتراض خشم آلود کارگران معدن یورت آزادشهر به روحانی و سخنان آنان

رزا: در فضای انتخاباتی و بدلیل شکاف موقتی در رژیم کثافت اسلامی فعلن فیلمهایی از اعتراض کارگران معدن به مقامات (روحانی و وزیر کار) بیرون آمده. که هر سه را در یک کلیپ گذاشتم.
روزی خواهد رسید که اینان از ترس مردم در چاه جماران شان قایم شوند....
اعتراض خشم آلود کارگران معدن یورت آزادشهر به روحانی و سخنان آنان

https://youtu.be/_lQh2z3YDc4
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
یادمان باشد که جریانات پانترک هیچ گونه احساس همدردی و همبستگی با قربانیان این فاجعه اعلام نکردند .
فراموش نشود که حرف مفت زدن جریانات چپ پول نمی خواهد .دریغ از یک دلار کمکی این مدعیان پرحرف و پر مدعا به بازمانده گان ان رویداد تلخ .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
پرداخت بیمه بیکاری به کارگران جان باخته در معدن زغال سنگ «یورت» "آزاد شهر"!+ فیلم

https://youtu.be/ZQQzQur3gH0
عدم انتشار شده: 
false