أمير سپهر :ايرانيان ،مردماني اكثرا روانپريش

مردماني پريشان و اپوزيسوني پريشان تر
أمير سپهر مباحث جالبي را طرح مي كند . شما را به شنيد ن نظرات ايشان دعوت مي كنم:

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.