فریاد خشم کارگران آزادشهر از رژیم جمهوری اسلامی

ویدئو
کارگران حادثه دیده ی معدن "زمستان یورت" آزادشهر، دیروز، 17 اردیبهشت 1396، با توفانی از خشم و اعتراض به "پیشواز" حسن روحانی رفتند.
رئیس جمهور فاسد رژیم جمهوری اسلامی برای فرونشاندن خشم همگانی ناشی از فاجعه ی انفجار روز 13 اردیبهشت، به بازدید این معدن زغال سنگ آمده بود.
کارگران خشمگین، در دادخواهی های اعتراض آمیز و شعارهای کوبنده ی خود، با صراحت از فساد و ستم حکومت جمهوری اسلامی سخن گفته، بیزاری خود را از این رژیم ننگین ابراز کردند.

 

 

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.