راهکارهای "آیت الله قتل عام" برای مقابله با ن آمریکا

راهکارهای "آیت الله قتل عام" برای مقابله با "جاهلیت مدرن آمریکا و غرب" از زبان اکبر گنجی

بخش: 
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری