راهکارهای "آیت الله قتل عام" برای مقابله با ن آمریکا

راهکارهای "آیت الله قتل عام" برای مقابله با "جاهلیت مدرن آمریکا و غرب" از زبان اکبر گنجی

بخش: 

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.