گفتگوی مدیران شبکه گوناز تی وی و ایرانگلوبال- بخش اول

ویدئو یک

گفتگوی آحمد اوبالی و کیانوش توکلی با مجریگری انصاف علی هدایت در محیطی آرام برگزار شد. این گفتگو به مدت سه ساعت و 20 دقیقه بطور انجامد. این مناظره «2 به یک» بود ؛ بعبارت دیگر از سوی ایران گلوبال تنها مدیر آن حضور داشت و از سوی گوناز دونفر بهمراه تلفن های آخر برنامه که تماما مدافع گوناز بود ؛ انجام گرفت . با این وجود هر دوطرف نقطه نظرهای خود رادر کمال متانت و ادب و احترام متقابل بیان داشتند. در طول این مدت مدام انتقادات و پرسش های متعددی ازمدیرسایت ایرانگلوبال طرح می شد...:

منبع: 
گوناز تی وی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در مقایسه با بقیه ملیت های ایرانی، ترک های آذری بیشترین سهم را در حکومت دارند. و از طرف کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه حمایت مالی و معنوی و سیاسی می شوند. رهبر ترک است، بسیاری از مقامات بالای نظام در حال حاضر و در گذشته مثل رئیس جمهوری نخست وزیر دادستان کل رئیس قوه قضایی فرمادهان سپاه و ارتش و خیلی خیلی از مقامات دیگر ترک آذری بوده و هستند. البته ماشاءالله به فعالان آذری که برای سهم خواهی بیشتر مظلوم نمایی و آه و زاری می کنند. این استراتژی بسیار ماهرانه و تمامیت خواهانه ای است و آذری ها در این کار بسیار خبره و استاد هستند. یا وگرنه اینها بخشی از حاکمیت بوده و هستند و بعضی از آنها (نه همه) که در ساختار حکومت و سپاه و نیروهای مسلح و امنیتی و اطلاعاتی هستند در سرکوب بقیه ملیت های ایرانی سهمی داشته اند. کردها و بلوچ ها و عرب ها و ترکمن ها و بقیه نیز از این شگرد ماهرانه و موفق یاد بگیرند. یاد
عدم انتشار شده: 
false