گفتگوی مدیران شبکه گوناز تی وی و ایرانگلوبال- بخش دوم

گفتگوی آحمد اوبالی و کیانوش توکلی با مجریگری انصاف علی هدایت در محیطی آرام برگزار شد. این گفتگو به مدت سه ساعت و 20 دقیقه بطور انجامد. این مناظره «2 به یک» بود ؛ بعبارت دیگر از سوی ایران گلوبال تنها مدیر آن حضور داشت و از سوی گوناز دونفر بهمراه تلفن های آخر برنامه که تماما مدافع گوناز بود ؛ انجام گرفت . با این وجود هر دوطرف نقطه نظرهای خود رادر کمال متانت و ادب و احترام متقابل بیان داشتند. در طول این مدت مدام انتقادات و پرسش های متعددی ازمدیرسایت ایرانگلوبال طرح می شد...:

منبع: 
گوناز تی وی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

نظر : 
هر مقاله ای که به ضرر اینهاست اسمش رو میذارن توهین و میگن جلوشو بگیر! اما خودشون اشکالی نداره اگه واقعا توهین میکنند. پارس کردن رو اینها میگن.
عدم انتشار شده: 
false