گفتگوی مدیران شبکه گوناز تی وی و ایرانگلوبال- تلفن ها

گفتگوی آحمد اوبالی و کیانوش توکلی با مجریگری انصاف علی هدایت در محیطی آرام برگزار شد. این گفتگو به مدت سه ساعت و 20 دقیقه بطور انجامد. این مناظره «2 به یک» بود ؛ بعبارت دیگر از سوی ایران گلوبال تنها مدیر آن حضور داشت و از سوی گوناز دونفر بهمراه تلفن های آخر برنامه که تماما مدافع گوناز بود ؛ انجام گرفت . با این وجود هر دوطرف نقطه نظرهای خود رادر کمال متانت و ادب و احترام متقابل بیان داشتند. در طول این مدت مدام انتقادات و پرسش های متعددی ازمدیرسایت ایرانگلوبال طرح می شد...:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر : 
سعید گرامی ، شما نشانی لینک را بفرستید، سایت نگاه میکند .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
یک فایل صوتی باارزش در اختیار من هست در صورت تمایل لینک آنرا در همین قسمت نظرها برای آگاهی بزارم؟
عدم انتشار شده: 
false