شعله پاکروان: در نمایش تهوع آور "انتخابات" رأی نخواهم داد

ویدئو
شعله پاکروان، کنشگر سیاسی و مدنی در ایران و مادر زنده یاد ریحانه جباری، اعلام می کند که در نمایش "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد....

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
درود بیکران بر بانو "شعله پاکروان" مادر دختر مظلوم ایران زمین "شهید ریحانه جباری" که به پاكی آسمان و عظمت درياها بود.
در انتخابات فرمایشی و تهوع آور رژیم پلید و ضدبشری جمهوری اسلامی نباید شرکت کرد.
آزادی و حاکمیت مردمی از خواست ها و شعارهای اساسی و اصلی در انقلاب ضدسلطنتی خلق ایران در بهمن 57 بود که در پی ملاخور شدن انقلاب از سوی خمینی خون آشام ، از همان ابتدا به اشکال مختلف و به بهانه های گوناگون نقض شد. به جای احترام به رای مردم و تشکیل یک مجلس بر آمده از رای ملت (مجلس موسسان) که می توانست به تعادل سیاسی جامعه عمل بپوشاند و ایران را به یک کشور دمکراتیک و پیشرو مبدل سازد، جوخه های اعدام و گروه های ترور تشکیل شدند.
نه شیاد و نه جلاد ، رای ما سرنگونی است. تحریم گستردۀ عمومی و یکپارچۀ نمایش انتخابات رژیم، نویدبخش پیروز در فردای ایران آزاد و مستقل و تشکیل جمهوری لائیک سوسیال ایران است.
عدم انتشار شده: 
false