چند نکته در مورد جوابیه خانم شریفه جعفری

برعکس تفکرات شما، زن آذربایجانی در بطن تاریخ همیشه اسیر و برده بوده است. در بطن تاریخ آذربایجان، زن انسانی درجه دوم، ناقص العقل و در موقعیتی پست تر از مرد شناخته شده است.
زنان آذربایجان تحت سه ستم یعنی ستم طبقاتی، ستم جنسی و ستم ملی قرار دارند. در آذربایجان همیشه نابرابری زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعی برقرار و حاکم بوده است. حقوق زنان همیشه در ارث نصف مردان بوده است. زن آذربایجانی حق طلاق و حق قیمومیت فرزندان را ندارد...

چند نکته در مورد جوابیه خانم شریفه جعفری 
------------------------
خانم شریفه، از جوابیه شما به کامنت های من بسیار تشکر میکنم.
در جوابیه شما مواردی توجه مرا جلب کرد و بهتر دانستم توضیحاتی کوتاه بدهم. 
1 - در مقدمه جوابیه نوشیتد که :"ابتدا باید یادآور گردم که نوشته مذکور بسیار آشفته، متناقض و نشانگر حس دستپاچگی و استرس بسیار بالای نویسنده بوده است"
شریفه خانم، من هیچ مقاله ای در نقد نوشته شما ننوشتم. من هم مانند بقیه دوستان در زیر نوشته شما سه یا چهار کامنت کوتاه نوشته بودم. اگر دقت کنید بخشی از این کامتنها در نقد دیگر کامنت نویسهای پانترکیست بود و ربطی به نوشته شما ندارند. دوستان نویسنده ایران کلوبال زحمت کشیدند و کامنت های پراکنده مرا جمع آوری کرده و در یک جا منتشر کردند به همین جهت در هم و برهم به نظر میرسند. در هر حال ممنون از محبت دوستان که این کامنتها را در یک جا منتشر کردند. ولی چشم حتما تلاش میکنم انشا نویسی و آئین نگارش من بهتر بشود.

2 - در بند یکم جوابیه، شما مرا متهم کردید که من جنبش و حرکت ملی آذربایجان را جنبشی مرد سالار و ضد زن معرفی کردم. شریفه خانم این واقعیت ندارد، من جنبش ملی آذربایجان را مرد سالار و ضد زن معرفی نکردم بلکه  فقط جریان ناسیونالیستی- پانترکیستی را مردسالار و ضد حقوق زنان معرفی کردم. جمله من چنین بود: "جنبش ناسیونالیستی - پانترکیستی در آذربایجان نه تنها ضد دمکراتیک و فاشیستی است بلکه کاملا جنبشی مرد سالار است"

شما می دانید که در آذربایجان و جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان جنبشهای مختلفی مانند جنبشهای چپ، سوسیالیستی، سوسیال دمکراسی، پانترکیستی، ناسیونالیستهای میانه رو آذربایجان محور و غیره نقش و حضور دارند. من در بحث مورد نظر جریان و جنبش ناسیونالیستی پانترکیستی را مرد سالار مورد خطاب قرار دادم. آیا به نظر شما چنبش جریان پانترکیستی همان و مترادف با جنبش ملی آذربایجان است و یا بر عکس، یعنی آیا جنبش ملی آذربایجان جنبشی پانترکیستی و فاشیستی است؟؟ هرگز، جنبش ملی آذربایجان بسیار وسیع تر از یک جنبش خاص یا یک جریان سیاسی و ایدئولوژیک خاص است. شما نمی توانید جریانات سیاسی و ایدئولوژیک دیگر را که نقش بزرگ و تاریخی در جنبش ملی و رهایی بخش آذربایجان دارند رد و انکار کنید.

3 - من در کامنتی "اکثر فعالین و روشنفکران را کم سواد و بیسواد سیاسی" نامیده بودم. و شما در بند دوم جوابیه به آن اعتراض کردید و بر این باور هستید که من اشتباه میکنم و آنها باسواد سیاسی هستند. قبلا هم تعدادی از بیان این واقعیت رنجیده بودند. من قبلا در کامنتی مجزا بطور مفصل چواب دادم که نه تنها اکثر فعالین پانترکیست بلکه اکثریت مردم و تحصیل کرده های ایران (از رهبر تا مردم عادی )بخاطر پایین بودن استانداردهای آموزشی در تمامی زمینه ها کم سواد و یا بی سواد هستند. بطوریکه بیسوادی سیاسی بدترین نوع بی سوادی است. در آن کامنت توضیح داده بودم که نه تنها اکثریت مردم و پانترکیستها بلکه روشنفکران چپ و سوسیالیست هم از درد بیسوادی سیاسی رنج میبرند. بی سوادی سیاسی ربطی به سن و سال، تجربه و تحصیلات عالی در رشته های علمی مانند قیزیک و شیمی و پزشکی و غیره ندارد. خیلی ها تحصیلات عالی دارند و دو سه مدرک لیسانس و دکترا در جیب دارند ولی ذره ای سواد سیاسی ندارند.

4 - شما در بند یا مورد سوم جوابیه نوشتید که من نوشته شما را به ایدئولوژی اسلامی ربط دادم. همانطوریکه در بالا اشاره کردم من در یکی از کامنتها به کامنت پانترکیستی چنین جواب دادم: "پانترکیسم بمعنای اتحاد دمکراتیک و داوطلبانه کشورهای تورک نیست. بلکه هدف پانترکیسم و تورانیسم ایجاد جامعه اسلامی در سراسر جهان توسط "نژاد برتر" تورکها و برهبری ترکیه است"
شاید بدانید که بنیان تفکر و ایدئولوژی پانترکیسم سه چیز است: 1- برتری نژاد تورک 2 - اسلامگرای افراطی (از نوع داعشی و طالبانی) 3 - ملی گرایی افراطی
این کامنت در رابطه با شخص دیگری بود و ربطی به نوشته شما نداشت. حال شما اگر مدافع جریان پانترکیستی و بوزقورد باشید نمی توانید اسلامگرا نباشید و شعار های لائیک و سکولار شما مثل رعد و برق در یک لحظه محو خواهند شد.

5 - شما در بند چهارم جوابیه نوشتید: "دعوت از بنده برای ایجاد و یا مشارکت در حرکت های فمنیستی و دست کشیدن از فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در حرکت ملی آذربایجان."
شریفه خانم من هرگز از شما نخواستم از فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در حرکت ملی آذربایجان دست بکشید. شما به نوشته یا دعوت من دقت کافی نکردید. من نوشته ام را کپی و پست میکنم. من چنین نوشتم" ای کاش خانم شریفه در جنبش فمنیستی و جنبش مستقل زنان زنان آذربایجان هم فعالیت و تلاش میکردند. پانترکیستها چنین وانمود میکنند که تنها یک جنبش در آذربایجان هست و آن تنها جنبش ملی است. آنها جنبشهای دمکراتیک زنان، جنبشهای دمکراتیک اجتماعی و طبقاتی را برسمیت نمی شناسند. آنها جنبشهای دیگر را مانع وحدت جنبش ناسیونالیستی و مردسالارانه ملی و مانع پیشروی جنبش ملی میدانند و در بهترین حالت آغاز این مبارزات را به آینده دور واگذار میکنند." 
لطفا به خط اول توجه کنید: " ای کاش خانم شریفه در جنبش فمنیستی و جنبش مستقل زنان آذربایجان هم فعالیت و تلاش میکردند." 
شریفه خانم، شما به کلمه "هم" توجه نکردید. جمله واضع و آشکار است و بیسوادان سیاسی هم متوجه این جمله ساده میشوند. معنی این جمله این است که ای کاش شریفه خانم علاوه بر فعالیت در زمینه های دیگر، در زمینه جنبش زنان و جنبش فمیتیستی هم (هم هم) فعالیت و تلاش میکردند. 
من بعنوان یک سوسیالیست مرد، هم در جنبش کارگری هم در جنبش ملی هم در جنبش زنان و هم در جنبشهای دمکراتیک دیگر فعالیت میکنم و هرگز نمی توانم از شما یا کسی دیگر بخواهم دست از جنبش ملی بکشد و به جنبش فمنیستی ملحق بشود. نه خیر . در مبارزه ملی همه مردم آذربایجان حضور دارند. کارگر و سرمایه دار، زن و مرد، پیر و جوان، سنی و شیعه، کومونیست و ناسیونالیست، دمکرات و فاشیست. خلاصه جنبش ملی مثل "آش کردی" است و همه چیز در آن هست. کارگران و فعالین جنبش کارگری، زنان و فعالین جنبش زنان و همه انسانهای دمکرات در جنبش ملی هستند. من و شما هم یکی از آنها هستیم ولی با افکار متفاوت. 

6 - شما در جوابیه تلاش کردید تا اثبات کنید که زنان در آذربایجان مقدس شمرده میشوند و آذربایجان زیر پای زنان بهشت است و بعد از به شاهد گرفتن تاریخ مبارزاتی زنان نشان دهید که جند نفر از زنان در صحنه مبارزه هستند. شما نوشتند که : 
" زن آذربایجانی مظهر عشق است و همیشه مورد احترام مردان آذربایجان بوده است. حتما می دانید که در فرهنگ آذربایجان زن نمی گیریند، حیات یولداشی (شریک زندگی) انتخاب می کنند، در کنار کلمه آغ ساققال (ریش سفید) – کلمه آغ بیرچک (زن بزرگ ایل) وجود دارد و امثالهم ......در بطن تاریخ، زن و مادر برای یک آذربایجانی مقدس است "
خانم شریفه واقعیت غیر از آن است که شما تصور میکنید. برعکس تفکرات شما، زن آذربایجانی در بطن تاریخ همیشه اسیر و برده بوده است. در بطن تاریخ آذربایجان، زن انسانی درجه دوم، ناقص العقل و در موقعیتی پست تر از مرد شناخته شده است.

زنان آذربایجان تحت سه ستم یعنی ستم طبقاتی، ستم جنسی و ستم ملی قرار دارند. در آذربایجان همیشه نابرابری زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعی برقرار و حاکم بوده است. حقوق زنان همیشه در ارث نصف مردان بوده است. زن آذربایجانی حق طلاق و حق قیمومیت فرزندان را ندارد. زن آذربایجانی حق ازدواج بدون اجازه پدر را ندارد اما مرد تورک و آغ ساققالها و قره سققلهای آذربایجان مجازند چهار زن رسمی و دهها زن صیغه ای داشته باشند. در آذربایجان بنا به قوانین اسلامی و فرهنگ اسلامی رئیس خانواده، رهبر، قاضی و غیره باید مرد باشد نه زن. در آذربایجان دولت اشغالگر و مردان حجاب را بر زنان تحمیل کردند. دولت و مردان زنان را خانه نشین کرده و حق اشتغال را از زنان گرفتند. متاسفانه زنان اذربایجان کالایی بیش نیستند و مانند اجناس خرید و فروش میشوند. زنان آذربایجان در گوشه خانه کار طاقت فرسا و بچه داری میکنند و در آشپزخانه غذا درست میکنند بی آنکه دستمزدی دریافت کنند.
زنان بعنوان نیمی از جمعیت آذربایجان از کار و فعالیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محروم هستند. در آذربایجان قوانین ضد انسانی قرآن، شریعت و سنتهای وحشیانه بر ضد زنان آذربایجانی بکار گرفته میشوند. در این کامنت نمیتوان به بدبختی بی شمار زنان و دهها و دهها ظلم و بیحقوقی دیگر که به زنان آذربایجان تحمیل میشود اشاره کرد. 
جنبش ناسیونالیستی و پانترکیستی مرد سالار و ضد زن است و ذره ای به مسئله زن و رهایی زن توجه نمی کند. جنبش پانترکیستی اگر محبت کند زنان را برای شرکت در جنبش ملی دعوت میکند. تعدادی از زنان هم بخاطر حمایت از جنبش ملی و امر ملی وارد سیاست میشوند نه بعنوان فعال جنبش زنان و حقوق زنان. 
در آذربایجان جنبش زنان و فمنیستی در کنار و همسو با جنبش ملی قرار دارد چرا که زنان هم تحت ستم ملی قرار دارند. متاسفانه جنبش زنان آذربایجان ضعیف است و زنان آذربایجان هیچگونه تشکل و سازمان مستقل ندارند. 

7 - خانم شریفه شما قصد آسیب شناسی جنبش ملی آذربایجان را دارید و مقاله شما به همین عنوان است. من هم مانند خیلی ها از اقدام شما خوشحال شدیم. من متذکر شدم که آسیب شناسی نشان دادن معلولها نیست و آسیب شناس باید به مطالعه فاکتورهای مشخص و عللی مشخص باشد که نتایج و تاثیر ناخوشایندی ایجاد میکنند.
متاسفانه شما در جوابیه نوشتید: "جنابعالی بنده را محکوم کرده اید که چرا علت ها را نگفته ام؟ باید بگویم که هدف بنده و دوستانم بیان علت ها نیست بلکه تدبیر و یافتن راه حلهای مناسب و ممکنه برای مشکلات و موانع پیشرفت حرکت ملی آذربایجان است"
باز هم تکرار میکنم، در آسیب شناسی باید به علل و انگیزه پیدایش آسیب ها پرداخت. اگر درد و مرض جنبش ملی شناخته نشود هرگز مشکلات درمان و حل نمی شوند. نخسین شرط چاره جویی، شناخت درست علتها ، دردها و آسیبها است. 
اگر علت پیدا نشود راه حلی پیدا نخواهد شد. متد نادرست شما در آسیب شناسی از یک سو و دفاع شما از ایدئولوژی ناسیونالیسم، پانترکیسم و بوزقوردیسم که به نظر من علت اصلی آسیبها میباشند،مرا از تلاشهای آسیب شناسانه شما ناامید کرد. 
قبلا بیشتر توضیح داده ام که چرا ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و ایدئولوژی نژادپرستانه و فاشیستی پانترکیسم باعث آسیب ها، ضعفها و شکست جنبش ملی و استقلال طلبانه آذربایجان می باشد، به همین جهت در اینجا لازم به توضیح بیشتر نیست.
شاد و سلامت باشید

 

برگرفته از: 
کامنتهای ایران گلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
peerooz مثل اینکه شما هم ناسیونالیست افراطی و گرگ خاکستری شدید که تحمل مقالات انتقادی به گرگهای خاکستری وطنی را ندارید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممکن است کسی مسئول ستون " ویژه ایران گلوبال " را از خواب بیدار کند ؟ این سه چهار مقاله " سه چهار ماهی " ست !!! که تغییر نکرده اند و یا شاید این ها مهمترین موضوع حیاتی مملکت میباشند ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اشتباه و خطای فاحش فعالان حقوق بشری و هویت طلبان و مبارزان با نژاد پرستی عاریایی انهست که خواسته یا نا خواسته در تله کهریزکی ها می افتند و اجازه می دهند فضای نقد و تحلیل در مورد این همه ضلم و ستم عاریایی ها جایش را با نقد موهوماتی فرضی مثل پان تورکیسم و غیره عوض کنند.نمایندگان کهریزکیان هوشمندانه تلاش می کنند که با طرح مسایلی مانند تاریخ و قدمت و زنتیک و غیره بر خواستهای قانونی ملل تحت ستم پوشش بگذارند که متاسفانه نویسندگان واگاهان در تله شان افتاده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
7 - بعد از افشای چهره کریه ایدئولوژی پانترکیسم و ضدیت آن با جنبش ملی آذربایجان و آذربایجانیگری ممکن است دو احتمال در جبهه فعلی پانترکیسم روی دهد. احتمال اول این است جریانات پانترکیست مانند گذشته با دفاع صریح و غیر صریح از پانترکیسم و بوزقوردیسم تا انزوای کامل خود به فعالیت ادامه دهند. احتمال دوم جدایی و انشعاب ایدئولوژیک و سیاسی آنها از پانترکیسم و پیوستن آنها به نیروهای دمکراتیک یا ناسیونالیسم آذربایجانیگرا است که مثبت ارزیابی میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه از کامنت بالا
------
5 - عدم دمکراسی در ایران و برسمیت نشناختن حقوق ملل تحت ستم در ایران باعث شده مبارزه ملی ملل استعمارزده در ایران به مبارزه محوری و اصلی تبدیل شود. اکنون فاصله و تضاد ملت حاکم فارس با ملل زیر سلطه عمیق تر شده است و همزیستی ملل مختلف در ایران امکان ناپذیر شده است. از این رو استقلال ملی ملل تحت سلطه یا استعمارزده در ایران اجتناب ناپذیر شده است و ایران دیر یا زود به چندین کشور مستقل تقسیم خواهد شد.
6 - کارگران و زحمتکشان آذربایجان، فارسستان، کردستان، عربستان، بلوچستان و ترکمنستان زمانی میتواند سیستم سوسیالیستی را در جامعه خود برقرار کنند که ابتدا آنها کشور مستقل و دولت ملی خود را تسکیل دهند و ستم ملی بعنوان یکی از موانع راه سوسیالیسم را نابود کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
، قدرت طلب و سودجو است و مخالفانش را تحمل نمی کند. مخالانش را سرکوب، تهدید و تحقیر میکند. این جریان برای زنان آذربایجان هیچ برنامه و مطالبه دمکراتیکی ندارد. این جریان مبارزه مستقل زنان و فمنیستی را برسمیت نمی شناسد، جریان راست اهمیتی به مبارزه کارگران، تشکل و مطالبات طبقاتی کارگران نمی دهد و اساسا جریانی ضد کارگری است. این جریان با افراط گریها یش چهره و تصویر زشت و فاشیستی از جنبش ملی به جهانیان ارائه داده است. این جریان بزرگترین ضربات را در تمامی زمینه ها و عرصه ها به مبارزه رهایی بخش آذربایجان وارد کرده است و مبارزه را به پراگندگی، عدم اتحاد، دلسردی، بی اعتمادی، ضعف و نابودی برده و می برد..
6 - بخشی از جوانان و مردم آذربایجان که رهبران پانترکیست را مانند بت می پرستند، به اسطوره و نماد بوزقورد روی آوردند، بوزقورد میگیرند و از دنیای تورک صحبت میکنند. این بخش از جوانان از ایدئولوژی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وضعیت بحرانی سوسیالیستهای آذربایجان و مشکل پانترکیسم
---------------------------------------------------------------------------
اخیرا در بحث" آسیب شناسی جنبش ملی آذربایجان" چپ ها و سوسیالیستها بارها به مسئله ایدئولوژی پانترکیسم، سیاستها، استراتژی و روشهای پانترکیسم بعنوان یکی از مشکلات اساسی جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان اشاره کردند. اما انتقاد بدون ارائه آلترناتیو سوسیالیستی چندان موثر نخواهد بود. در این باره به چند نکته می پردازم.
1 - جنبش راست و ناسیونالیست در آذربایجان تاریخ و سابقه مبارزاتی کمی دارد. جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان تا دو دهه پیش تحت تاثیر و نفوذ جناح چپ بود. دولت فاشیست ایران بعد از اشغال مجدد آذربایجان و ساقط کردن "حکومت ملی آذربایجان و جمهوری دمکراتیک آذربایجان" وحشیانه سوسیالیستها را زندانی، کشتار و قتل و عام کرد. فرقه دمکرات آذربایجان تبعید شد و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"پانترکیسم بمعنای اتحاد دمکراتیک و داوطلبانه کشورهای تورک نیست. بلکه هدف پانترکیسم و تورانیسم ایجاد جامعه اسلامی در سراسر جهان توسط "نژاد برتر" تورکها و برهبری ترکیه است"
کسانی که بر اساس تعریف فوق با پانترکیسم مبارزه می کنند درواقع با یک موجود خیالی که ساخته ذهن مریضشان است در کشاکشند.
"حقوق زنان همیشه در ارث نصف مردان بوده است. زن آذربایجانی حق طلاق و حق قیمومیت فرزندان را ندارد."
این مرد سالاری ارتباطی به حرکت ملی آزربایجان ندارد بلکه ریشه در قوانینی دارد که توسط فارسها در زمان رضاخان نوشته شده اند قانون مدنی 1307 شمسی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقا ویا خانم عزا،باز هم پراکنده نویسی متناقض و با استرس تمام به قول خودتان در هم وبرهم نویسی کردیدخود شما به اصطلاح در مقاله خود مینویسید"شریفه خانم من هیچ مقاله ای در نقد نوشته شما ننوشتم"وبعد مینویسید"دوستان ایران کلوبال زحمت کشیده کامنت های پرکنده مرا جمع آوری کرده در یک جا منتشر کرده اند به همین جهت در هم وبر هم ننظر میرسد. نه خیر دوست عزیزاصلا بر داشت وفهم شما از موضوع مسئله ملی علاوه از در هم وبر هم بودن متناقض، غیر واقعی وشاید غرض ورزانه است.شما مینویسید"پانترکیسیم به معنای اتحاد دمکراتیک وداوطلبانه کشور های ترک میست بلکه هدف پان ترکیسیم وتورانیسم ایچاد جامعه اسلامی در سراسر جهان توسط نژاد بر تر ترکها وبه رهبری ترکیه است"آیا خود شما به این پارا گرافی که بدون مدرک ودلیل نوشته ای کمی دقت کرده ای.من هرچه که فکر میکنم ربط این پاراگراف را با فعالان ملی آذربایجان پیدا بکنم نمیتوانم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز، آوردن اسم م.ا. رسولزاده در کنار پان تورکیست های معروف، این تصور غلط را در خواننده تداعی میکند که گویا وی در این کاتاگوری قرار دارد.
من در باره زندگی و آثار رسول زاده تحقیقات یا مطالعات منتظم و علمی نداشته ام. گفته های من در نتیجه مطالعات پراکنده من در طی ۲۰-۳۰ سال گذشته میباشد. ولی میدانم چون هم مارکسیستها و هم نیروهای راست و مذهبی نخواسته اند یا نتوانسته اند در باره این شخصیت نادر مشرق زمین اظهار نظر کنند و پان تورکیستها هم بطرز مسخره ای تلاش کرده اند شخصیت و اعتقادات ملی و سیاسی وی تحریف کنند. و همانطور که در کامنت قبلی اشاره کردم، او را از طرفی سمبل تورکیزم و پان تورکیزم نشان بدهند، از دیگر طرف او را آنتی تئز جریان تورکیزم معرفی کنند. (من متاسفانه نتوانستم لینک مقاله گونتای جوانشیر را پیدا کنم ولی ان زمان نقدی بر آن مقاله نوشته بودم که در سایت های آذربایجانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درست است که متون مارکسی حجیم و ثقیل هستند، ولی این دلیل بر آن نیست که درک و فهم اندیشه های مارکس غیرممکن و یا دشوار باشد. مارکس خودش بشدت مخالف نخبه گرایی و فخرفروشیهای آکادمیک بود، ولی از آنجاییکه مجبور بود با غولهایی مثل هگل و دیگران درگیر شود، زبانش سنگین و تحلیلهایش دشوار و عمیق بودند و هستند. به نظر من هم چاره کار در عمل جمعی است. چپ آذربایجانی و ایرانی نمیتواند خود را به زبان فارسی محدود نماید. باید با چپ جهانی در تماس بود و از تجربه آنان یاد گرفت. برای مثال، پروفسور ریچارد ولف استاد اقتصاد دانشگاههای آمریکاست که در جاهای مختلف، از جمله در کلیساها، درسهای مارکس شناسی و تحلیلهای اقتصادی ارائه میدهد. اکثر درسهای ایشان از طریق اینترنت قابل دسترسی است. چه ایرادی دارد بعضی از این برنامه ها از طریق همین ایرانگلوبال و مدیای مترقی دیگر منعکس شوند؟ لابد چون زبان این برنامه ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جم، رفیق عزیز
از ابراز محبت تان بسیار تشکر میکنم.
دوست گرامی سابقه فعالیت کمونیستی من طولانی است اما من نه محقق و نه نویسنده هستم و توان چنین چیزهایی را ندارم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حبیب عزیز،
نه، من آنها را با هم مقایسه نکرده ام. ولی این درست است که نوشته ام رسولزاده ترکیست بود.
بله، او در یک برهه از زندگیش با مکتب حزب« سوسیال دموکرات» روسیه کار میکرد. چیزهایی هم در این رابطه نوشته حتی در مورد سوسیالیسم.
شما نظر تان آن است که « سوسیال دموکرات» بود. خوشحالم که نظرتان را میخواهید درمیان بگذارید.
- در ضمن لینک نظرات تئوریک ترکیست آذربایجانی ما را هم میتوانید بدهید که علاقمندان به منابع خود اضافه کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان من امروز یک کامنتی فرستاده بودم که متاسفانه درج نشد. کامنت را با اندکی تغییر دوباره میفرستم. لطفا درج کنید. با تشکراز شما
ائلیار عزیز, تصور شما وبسیاری ازدوستان از محمد امین رسولزاده بسیار ناقص است. بنظرم٬ مقایسه رسول زاده با امثال تورکش و حتا ائلچی بیگ بر نااشنایی شما و بسیاری از دوستان با این شخصیت بزرگ تاریخی مشرق زمین دلالت میکند.
گونتا ی جوانشیر که بحق تئوریسن اصلی پان تورکیزم در ایران محسوب میشود جمهوری رسو لزاده را نه فقط "تورک" نمی شمارد, بلکه ان جمهوری را "انتی تز" عنصر تورک
معرفی میکند. ولی در حقیقت رسول زاده نه پان تورکیست بود, نه انتی تورک
اواولین تئوریسین مکتب سوسیال دموکراسی در ایران' شاید هم در تمام مشرق زمین می باشد
امیدوارم در اینده بتوانیم بکمک دوستان زحمتکش ایران گلوبال با زوایای گوناگون شخصیت رسولزاده بیشتر اشنا شویم. من به سهم خود تلاش خواهم کرد٬

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب eza با سلامهای دوستانه بنظر میرسد جنابعالی تحقیقات علمی مبسوطی در باره علوم مارکسیستی دارید، و حتا از طرز متانت گفتارتان چنین مینماید آشنائی دقیق با محتوا و مفاهیم علمی مارکسیستی دارید، و شاید هم در آن مورد تحقیقات علمی آکادمیک دارید. بطوریکه حتا به اشکال مختلف کم سوادی و حتا بیسوادی فعالان سیاسی را به آنان نشان میدهید. با شجاعت به آنان اشکالاتشان را گوشزد میکنید. بنظر میرسد اهل مطالعه و پیگیرعلوم مارکسیستی هستید و احتمالا در خصوص مارکسیسم تالیفات و آثاری دارید. محقق گرامی جناب eza برای اینکه خوانندگان ایرانگلوبال با آثار و تدوینات علمی و مارکسیستی جنابعالی آشنا گردند، اگر ممکن است ترتیبی اتخاذ فرمائید اسامی تالیفاتتان در دسترس خوانندگان ایرانگلوبال قرار گیرد. قبلا از زحماتتان سپاسگزاریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان...موقعی که از (( داشتن سواد سیاسی کم )) و یا اصلآ از (( نداشتن سواد سیاسی )) گفتگو میشود این جمله آقای و یا خانم eza را در نظر بگیریم....( : "پانترکیسم بمعنای اتحاد دمکراتیک و داوطلبانه کشورهای تورک نیست. بلکه هدف پانترکیسم و تورانیسم ایجاد جامعه اسلامی در سراسر جهان توسط "نژاد برتر" تورکها و برهبری ترکیه است").. این کاربر با این دانش (( سیاسی )) خواسته های حق طلبانه حقوق های اولیّه انسانی ترک های ایران را با (( داعش )) ها عوضی میگیرد بدون اینکه به خود اجازه بدهد تا بفهمد که عقاید دینی , باورهای شخصی یک انسان است. حرکت ملی آزربایجان متشکل از باوران و ناباوران است و تا زمانی که یک «حکومت » درایران در دست ترک ها نباشد و پرونده این حکومت در زیر ذرّه بین نباشد , صحبت از (( پان ترکیسم )) شارلاتان بازی های سیاسی چپ منجمد شده از نوع ایرانی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای EZA و همفکرانش که ادعای چپ و راه نجات انسانها را دارید پس چرا یک حرکت چپ را راه نمی اندازید تا ما بندگان در زنجیر آزاد کنید . ودر ضمن آقا eza معلومات دروغ را بخورد ملت دادن جرم است و من این بحثها را دنبال میکنم و چند روز پش تو ادعان کرده بودی که که عین نوشته « « کلمه مانقورت که به همراه بوزقورد از ترکیه وارد فرهنگ سیاسی آذربایجان شده است » و یک نفر بنام صادق جواب د اده بود که چنگیز آیتماتوف نویسنده ی نامدار قیرقیزستان در رمان ( روزی برابر یک قرن) برای اولین بار بشکل کتبی از این اصطلاح استفاده کرده و رسول رضا شاعر و نویسنده نامدار آذربایجان بعد از خواندن این رمان در زمان شوروی سابق و تاثیر کلمه مانقورت در آثارش و سخنرانی هایش از این اصطلاح بیشتر از همه استفاده کرده و در سالهای اخیر این اصطلاح وارد ادبیات سیاسی تورکیه شده .اما اصطلاح بوزقورت که سمبل تمام ملتهای تورک زبان است و آراز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
EZA عزیز شما فرخ نگهدارها و علی کشتگرها را ول کرده، همانند خوره چسپیده اید به دست و پای ملت ترک آزربایجان، شما از جان زنان آزربایجان از جمله خانم شریفه جعفری چه می خواهید؟ آیا اگر خانمی از وطنش دفاع کند، اینگونه زیر سوالات استالینگونه کا گ ب قرار می گیرد؟ این است ادعای شما از عدالت خواهی و حمایت از حقوق زنان؟