جایگاه اقوام و اهل سنت در جمهوری اسلامی کجاست و مطالبات آنهاجایگاه اقوام و اهل سنت در جمهوری اسلامی کجاست و مطالبات آنها چیست؟
چرا در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، هیچکدام از کاندیداها در رابطه با اهل سنت و اقوام و ملیت های ایرانی، نه برنامه ای ارائه دادند و نه سخنی به زبان راندند؟ دلیل این سکوت (برخلاف انتخابات چهار سال پیش) چیست؟
مصاحبه تلویزیون صدای آمریکا با عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری