من محکوم نمی کـُنـم

ای کاش ما انسان های آگاه و مبارز، این قدرت را داشتیم که همه این جنایتکاران، بخصوص سپاه پاسداران و بسیج ، حزب اله، حماس، داعش، طالبان و ... را جمع می کردیم و آنها را در یک کـویـر که حتی پرنده ای در آنحا پـر نمی زد چه برسد انسانی در آنجا باشد که کوچکترین آسیبی ببینند، رها می کردیم که تا می توانستند همدیگر را با قمه و شمشیر و ... تکـه پـاره می کردند.

 

همانطور که اطلاع دارید عده ای بیمار روانی یا جنایتکار، که طبق خبر رسانه ها، داعش مسئولیت  آنرا به عهده گرفته است به محلس همزاد جنایتکار خود یعنی جمهوری اسلامی در ایران و هم چنین بنیانگذارش خمینی جلاد را مورد حمله قرار دادند.

از آنجایی که هیچ علاقه ای در توضیح دعـوای خانوادگی این جنایتکاران ( به جـز افشـای آنهـا) ندارم از آن می گذرم چـرا که وظیفه من به عنوان یک فرد سیاسی آگـاه، حداقل این است که خودم در این بازی قـرار نه گیرم که به خواهم " محکوم کنم".

تأثر و افسوس من فقط در اینجاست که در این میان، چرا باید یک عده انسان بیگناه بویژه کودکان، قربانی دعواهای مافیایی یک مُشت جنایتکار، شوند!؟.

من در این جنگ و کُشتارهای جنایتکاران، اساسأ با لفظ یا جمله "حملات تروریستی"، شدیدأ مخالف هستم.

شما دوستان روشنفکـر، حتمأ فیلم های مافیایی که بخش زیادی از آنها بر اساس واقـعیـت ها هم تهیه شده است دیده اید یا شنیده و یا خوانده اید که، یک گروه مافیایی که تا دیروز با هم کار می کردند و به چاپیدن مردم مشغول بودند ناگهان به جان هم می افتند و یکدیگر را قتل عام می کنند .

حال پرسیدنی است که ما انسان های سیاسی آگاه، باید حتمأ موضع بگیریم و یکی از انها را محکوم کنیم!؟

چرا جای دور بـرویـم، مگـر سپـاه پاسـداران جمهوری اسلامی در سوریه علیـه داعشـی ها جنـگ نمی کنند و آنها را نمی کُشند و خودشان هم در این جنگ، سقط نمی شوند؟

آیا ما باید این حملات جنایتکاران را علیه یکدیگر حملات تروریستی بخوانیم و آنرا محکوم کنیم ؟

هر واژه ای بار خاص خود را دارد، زمانی از حملات تروریستی نام می بریم که برای نمونه، جنایتکاران از هر گروه و دسته تروریستی که باشند با ماشین به روی مردم می روند و آنها را می کُشند، یا با قمه و شمشیر، به مردم حمله ور می شوند و یا با عملیات انتحاری بین مردم ، آنها را قتل عام می کنند، به این می گویند،

حملات تروریستی علیه مردم بی گناه و بی خبر از هم چیز، که بارها هم، در برخی از شهرهای جهان اتفاق افتاده است.

بنده حملات تروریستی جنایتکارانی که به شهروندان در کشورهای مختلف حمله ور می شوند و آنها را به اشکال گوناگون تروریستی، می کشند محکوم می کنم.

مگر اگر داعشی ها طالبان را می کُشند یا بر عکس، باید محکوم کرد!؟

مگر قرار است در هر جنگ جنایتکارانه، باید یکی را محکوم کنیم!؟

به من چه که داعشی ها در حمله به مجلس برادران داعشی جمهوری اسلامی، سقط شدند.

به من چه که در فردایی، گُنبـد جلاد جماران خمینی، مُنفجر می شود.

ما انسان های آزاده و عدالت خواه که بعداز یک عُمر تجربه طولانی حداقل باید با الفبای سیاسی  رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی آشنا باشیم و فریب مظلوم نمایی آنرا نه خوریم.

ما آن دسته از "مردم" نیستیم که جمله مُشمئـز کنندهِ " بد و بدتر" را جلوی پای مان بگذارند که یکی را انتخاب کنیم.

ای کاش ما انسان های آگاه و مبارز، این قدرت را داشتیم که همه این جنایتکاران، بخصوص سپاه پاسداران و بسیج ، حزب اله، حماس، داعش، طالبان و ... را جمع می کردیم و آنها را در یک کـویـر که حتی پرنده ای در آنحا پـر نمی زد چه برسد انسانی در آنجا باشد که کوچکترین آسیبی ببینند، رها می کردیم که تا می توانستند همدیگر را با قمه و شمشیر و ... تکـه پـاره می کردند.

به امید روزیکه دست داعش اصلی که همان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران است توسط مردم مبارز و آگاه میهنمان، از ریشه کنده شود.

                                                                  9/6/2017 / استکهلم

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: