تهاجم تروریستی به دو نقطه تهران به چه هدفی اجرا شد؟

مسئولیت این گونه کشتار های بی رحمانه بر گردن متولیان جمهوری اسلامی است و به احتمال زیاد تکرار خواهد شد

 

 

با توجه به اطلاعاتی که تا کنون از سوی وسائل ارتباط جمعی در رابطه با پیش آمد های تروریستی و برنامه های سیاسی، در جهان و به ویژه در خاورمیانه منتشر شده است و در رابطه با منشاء و هدف از اقدامات تروریستی در تهران، گفتگوها و نظرات متفاوتی بدنبال داشته است.

دو سه روز قبل از حملات تروریستی در تهران، چهار کشور عربی، همه روابط خود را با قطر قطع کردند که بسیار حیرت آور و بی سابقه بود و یکی از دلائل این اقدام را روابطی بین ایران و قطر عنوان نمودند که بر خلاف استراتژی سیاسی عربستان سعودی بود. پیش از این قطع روابط، عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و تعداد زیادی از کشور های عربی و اسلامی برای یک نشست بزرگ و پر سر و صدا دعوت به عمل آورد .

در آن نشست به شدت به  ابران و رژیم جمهوری اسلامی حمله نمودند. آن ها ایران را متهم به آشوب و فعالینهای تروریستی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورهای خاورمیانه نمودند. دولت امریکا و در راس آن دونالد ترامپ بارها به جمهوری اسلامی تذکر داده و گاه شدیدا حملات لفظی نمودند و سیاست های دولت اوباما را که نوعی از همکاری با جمهوری اسلامی بوده، محکوم کردند.

اکنون سردمداران جمهوری اسلامی، حملات تروریستی به تهران را که 13 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت، آن را کم اهمیت قلمداد نموده و کوشش کرده اند تا از تلفات مردم ایران در یک اقدام تروریستی براحتی عبور نمایند، بطوری که بنظر میرسد آنان قبل از بروز حادثه از آن با خبر بوده اند! ایشان در 38 سال گذشته برای جان مردم ایران کوچک ترین ارزشی قائل نشده اند. همچنان که خمینی از روز اول ورود به ایران تاتوانست خشونت و آدمکشی را به پیروان خود آموخت و در عمل به اجرا گذاشتند.  

حال که بعد از سال ها، آن بذری را که کاشته بودند بصورت تروریستهای عرب زبان از گوشه و کنار کشور با راهنمائی و کمک عوامل خارجی ظاهر شده اند باید درو کنند .

اگرچه شوربختانه افرادی بی گناه در این میان تلف شده اند و ما به بازماندگان آن ها تسلیت میگوئیم، باید اساسا عملیات تروریستی  را بهر شکل و نوع آن محکوم کرد .

 مسئولیت این گونه کشتار های بیرحمانه بر گردن متولیان جمهوری اسلامی است که  باحتمال زیاد تکرار خواهد شد.

 

دکتر امیر هوشمند ممتاز

برگرفته از: 
تارنمای "کوشندگان"
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی از خواب خرگوشی بیدار شو! شورش 57 به هیچ وجه عنقلاب ضدسلطنتی مردم ایران نبود، بلکه این شورش توسط آمریکا و انگلیس بر ضد شاه برنامه ریزی شد. این اواخر شاه بر ضد منافع غرب عمل مینمود.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای امیر هوشمند ممتاز کاملاً درست می گویند، مسئولیت این گونه کشتار های بی رحمانه بر گردن رژیم جمهوری اسلامی است. مواضع اصلی سران مادون حیوان رژیم جمهوری اسلامی ، در پی حوادث خونین تهران ، بیانگر یک خوشحالی تنفر‌انگیز و مشمئز کننده از قتل‌عام و کشتار مردم بی‌گناه بود. رژیم، خوب می‌داند که اگر موضوع تروریسم، زیر ذره‌بین برده شود، در تحلیل نهایی به منشا اصلی آن که خودِ رژیم جمهوری اسلامی است خواهند رسید و نقش این رژیم برای جهانیان برملا خواهد شد.
داعش محصول ایدئولوژی متعفن رژیم حاکم بر ایران است. واقعیت این است که پدیدۀ شوم تروریزم و بنیادگرایی اسلامی (چه از نوع شیعه و چه از نوع سنی) در میهن ما با دزدیدن رهبری انقلاب ضدسلطنتی سال 57 توسط آخوندهای جنایتکار شکل گرفت. بنابراین، دنیا روی صلح و آرامش و ثبات نخواهد دید، مگر اینکه خلق قهرمان ایران ، این رژیم کثیف را در داخل ایران سرنگون کنند