عربستان و ایران در مسیر جنگ؟

مصاحبه شبکه رسانه ای بیان با دکتر حسن هاشمیان

روابط پر تنش ایران و عربستان سعودی در پی حملات تروریستی تهران در روز ۱۷ خرداد که بسیاری از اعضای هیات حاکمه ایران، عربستان را مسئول آن می دانند بیشتر رو به تیرگی گذاشته است. این درحالیست که داعش مسئولیت حملات تهران را برعهده گرفته و عربستان نیز هرگونه ارتباط خود را با عاملان این حملات تکذیب کرده است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: