فلسفه سیاسی؛ قسمت دوم، مونوکراسی(تک سالاری)، بخش 5

ویدئو

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
پان ترک مثل آخوندها در کمنت هایش هم، مخالف فلسفه است و با لاف رفتن ، دیگران را سعی میکند وادار به سکوت کند ، .داعش هم همه چیز را نابود میکند چون خدا و محمد کافیست برای جهان.
پان ترک فقط دنبال تجزیه و تنفر ضد ایرانی است . در روز تنها نیاز به این 2 موضوع دارد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
به به...!!! تا به ملطب آقای ب. مهاجر نقدی نوشته شد، مسئول کامنت برای جلوگیری از رسوائی، به سیاق جیمز باندی، مطلب فوق را از صفحه اول بر داشته در قسمت مدیا گم و گور کرد تا آنجا دور از چشم دیگران کفک زند! آفرین به دمکراسی شما! همینطور پیش بروید. اسلام ترمز بریده میره کرب و بلا. کامنت ما را هم که با تحریف آن، پیش کش سبیل داش مشتی تان کردید! احسنت! به این میگن دمکراسی ایرانی.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
شما این حرفها را فلسفه سیاسی می نامی؟ اگر دنبال فلسفه سیاسی هستی آثار فلسفی ارسطو، افلاطون، تئوری شناخت اسپنوزا، آثار فلسفی ـ سیاسی هوبست" لئوییاتان"، آثار آدام اشمیت، آثار هگل و خرد ناب کانت را مطالعه کن! تا بتوانی از فلسفه سیاسی حرف بزنی. عرض به محضر مبارکت! در تمام طول تاریخ کشوری بنام ایران، که در فقر فرهنگی و در اعماق خرافات مذهی دست و پا میزند، و هنوز از عصر پارینه سنگی خارج نشده است، حتا یک فیلسوف هم وجود ندارد. در کشوری که رهبران سیاسی اش، آلت دست بیگانگان!، ملیجک و نوکر دول خارجی است، از درون آن هیچ چیزی بیرون نمی آید. چه شیخش باشد چه شاهش.
عدم انتشار شده: 
false