راهپیمایی های گسترده امروز بر ضد فساد رژیم در تهران و مشهد

ویدئو
امروز، 19 تیر 1396، هزاران تن از مالباختگان بنگاه های "مالی و اعتباری" رژیم جمهوری اسلامی، در شهرهای تهران و مشهد به خیابان ها آمدند و بر ضد فساد نهادهای حکومتی رژیم و همدستی آنها با کلاهبرداران شعارهای تندی سر دادند.
راهپیمایان، آشکارا، نهادهای رژیم، چون بانک مرکزی، صدا و سیما و پلیس را مرکز دزدی، شریک دزدان و ننگ جامعه خواندند.
در تهران راهپیمایی در خیابان های مرکزی شهر، از جمله خیابان کارگر و پاستور، انجام گرفت و در مشهد در برابر شعبه ی سروش بنگاه "کاسپین"، پلیس رژیم به مردم هجوم آورد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: