اقرار روحانی به هزینه شدن ثروت ایران در عراق و سوریه

ویدئو
حسن روحانی می گوید: تمام پول اسلحه و حقوق سربازان عراق و سوریه را دولت ایران تأمین می کند!
این اقرار رئیس جمهور رژیم فاسد جمهوری اسلامی در شرایطی بازگو می شود که این رژیم از پرداخت حقوق ماهانه ی بسیاری از کارکنان خود و تأمین حداقل امکانات زندگی ده ها میلیون شهروند ایرانی به بهانه ی نداشتن بودجه سر باز می زند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: