گفتگو با فریدون احمدی در باره سیاست جدید امریکا

سیاست تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران
یکی از ویزیگی های عصر ما« شتاب در تغییر» در تمامی عرصه هاست . تحولات زیادی در کشور و منطقه در جریان است كه در اینده نا چندان دور سبب تغييرات مهمي در ایران خواهد شد .برای اینکه فرایند تحول سیاسی در ایران چگونه خواهد بود نا گزیریم با همه طیف های سیاسی به گفتگو بنشینیم در این ارتباط با اقای فریدون احمدی یکی از بنیاگذاران «اتحاد برای دمکراسي » گفتگویی داشتم که اینک آماده پخش است:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
با مهدی فتاپور و ملیحه محمدی هم مصاحبه کنید اگر ممکن است یا حاضر شوند در ایرانگلوبال نظر دهند.
عدم انتشار شده: 
false