بیلان کار 39 ساله‌ی جمهوری اسلامی: رانت، فساد و مدیران نالایق

تعداد مشاهدات: 
2139
محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت جمهوری اسلامی، مدیران فاسد « نجومی‌بگیر» را به عنوان « ‌ذخایر نظام » نام‌گذاری کرد و تا کنون نیز رئیسِ آقای نوبخت و رئیسِ رئیس آقای نوبخت، این مسأله را تکذیب ننموده‌اند!

 

بیلان کار 39 ساله‌ی دولت جمهوری اسلامی :
رانت [ چپاول ] و فساد و مدیران نالایق

این بیلان برگرفته از سخنان دیروزِ آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی در آیینِ بزرگداشتِ روز ملی صنعت و معدن ، است .

آقای اسحاق جهانگیری در بخش نخست سخنان خود گفتند : « فساد و رانت دغدغه جدی و مانع مهم ، پیشِ روی توسعه‌ی کشور است که باید ریشه‌کن شود » .

آقای جهانگیری با انتقاد از انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ، افزودند : « متاسفانه گاهی به واسطه روابط دوستانه، افرادی بعنوان عضو هیات مدیره بنگاه‌ها انتخاب می‌شوند که یک روز سابقه‌ی بنگاهداری ندارند و نتیجه‌ی این گونه رفتارها ، ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ را به دنبال خواهد داشت ».

از یاد نبریم که ما مردم کوچه و بازار « فساد و رانت [ چپاول ] را ایجاد کرده‌ایم که امروزه « دغدغه‌ی جدی و مانع مهم ، پیشِ روی توسعه کشور است » ؟! و نیز باید به یاد داشته باشیم که مدیران ناکارآمد را « اجنه‌ها » منصوب می‌کنند ؟!

شاید بد نباشد به یاد آوریم که آقای اسحاق جهانگیری روز 13 شهریورماه 1395 در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست‌ کل کشور نیز خستو شده ( اقرارکرده ) بودند که :
« متاسفانه نقش فساد درکشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی [‌سازمان‌یافته ] به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می شود » .

و در ادامه گفته بودند : « در مقطع فعلی رسالت همه‌ی ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است . متاسفانه فساد ، مانند موریانه به جان کشور افتاده است و اعتقاد مردم را اشاره [ نشانه] گرفته است » ..

و نیز شاید بد نباشد به خاطر آوریم که آقای نوبخت سخن‌گوی دولت اسلامی ، بخشی از این « موریانه‌ « و نیز این مدیران را که در زمره « نجومی‌بگیران » هستند ، به عنوان « ‌ذخایر نظام » نام‌گزاری کردند ؟! و تا کنون نیز رییسِ آقای نوبخت و رییسِ رییس آقای نوبخت ، این مساله را تکذیب ننموده‌اند ؟!

پاینده ایران

یک‌شنبه 18 تیرماه 1396 ـ هوشنگ طالع

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - آقای نوبخت باعواملش یکی ازبزرگترین رابط برای دورزدن ازقانون برای دریافت وام های نجومی است که 20 الی 30 درآنرا
برای کارجورکنی بحساب خودازوام گیرنده دریافت میکنند.
بانک توسعه صادرات شعبه میردامادنیزباآنهاهمکاری میکند.
دراین شعبه بااسنادوپروانه های صادراتی وام صادراتی داده وسهم خودرادربافت میکنند.
علاوه براین میدان دادن به مدیران تمام نهادهای صنعتی وسازمانی
بخاطرپیشبرداهداف دستوری خودشان بوده ودرطی پنج سال گذشته بزرگترین خیانت را به سهامداران وخدمت را در شرکت هاوبانک هاتوسط دولت به مدیران وهئیت مدیره هادردزدی شده است.
شرکت هاومدیران موسسات آنچنان گستاخی راپیش برده که بیلان مالی سالی شرکت هادرسال اول عوض کرده ویاحتی حاظربه جوابگویی به سهامداران نشدند.
برای نمونه علاوه برارزش سهام که دراین مدت ریاست جمهوری
روحانی به یک سوم رسید.
سودی هم بخاطررکود اقتصادی به سهامداران داده نشد.