عیار اپوزیسیون

مناظره بین سعید بشیرتاش و علیرضا نامور حقیقی
تعداد مشاهدات: 
734


از سلطنت‌طلب و مجاهد و چپ‌گرا و ملی‌گرا تا لیبرال و جمهوری‌خواه... وقتی درباره اپوزیسیون ایرانی صحبت می‌کنیم، با طیفی از عناوین و گرایش‌های متفاوت مواجه می‌شویم.

کارکرد این گروه‌ها در عرصه سیاسی ایران چیست و میزان تأثیرگذاری آن‌ها چقدر است؟ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب در تحولات فردای سیاسی ایران چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ اساساً آیا اپوزیسیونی با چنین مختصات سیاسی که از چارچوب سازمانی و نفوذ مردمی برخوردار باشد، وجود دارد؟

در این برنامه در کنار نظرات مخاطبان رادیو فردا، دو میهمان با دو نظر متفاوت حضور دارند: علیرضا نامور حقیقی منتقد اپوزیسیون است و آن را فاقد پتانسیل ایجاد تغییر در ایران می‌داند. در سوی دیگر، سعید بشیرتاش اعتقاد دارد اپوزیسیون ایرانی دارای پتانسیلی نیرومند برای تأثیرگذاری در فردای سیاسی ایران است.

منبع: 
رادیو فردا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اپوزوسیون خارج از ایران را دیگر مردم ایران قبول ندارند اشتباه های بزرگ و تاریخی آمریکا درمورد همکاری با این گروه های به اصطلاح مخالف هیچ نتیجه ای برای امریکا نخواهد داشت
همچنین همکاری آمریکا با اکراد باز یک اشتباه تاریخی بزرگ است اکراد القاعده دوم را تشکیل می دهند دقیقا همان برنامه ای که در افغانستان اجرا کرد
ما با اکراد همسایه هستیم به خوبی می شناسیم این مردم رو , از کار بیزار هستند و همه آنها داعیه ریاست هم دارند اسم قاچاق را گذاشته اند کول بری و خون مردم ایران را می مکند ما باید عوارض و گمرک بدهیم تا یک کورد با خیال راحت به کار قاچاق بپردازد -- بنده تنها خانه ام را فروخنم در همدان با قیمتی بسیار پائین و در کرودستان زمین اجاره کردم کشاورزی کردم زحمات زیادی کشیدم تا بتوانم درامد داشته باشم و تولید محصول کنم صاحبان زمین ها اکراد منطقه ابدا حتی حاضر ب
عدم انتشار شده: 
false