تجربیات شخصی‌ام لرد ماجرا بود؛ گفت‌وگو با محمد رسول‌اف