مالباختگان، امروز هم در سراسر ایران فریاد دادخواهی سر دادند

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1596
هزاران شهروند ایرانی، که هستی خود را بخاطر کلاهبرداری مشتی تبهکار حزب اللهی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی، زیر نام "مؤسسات مالی و اعتباری"، از دست داده اند، امروز یکم مرداد 1396 نیز در شهرهای گوناگون ایران زمین به خیابان ها آمدند و بر ضد این کلاهبرداری و همدستی مقامات رژیم با کلاهبرداران فریاد زدند.

همایشگران، از جمله شعار می دادند: "بانک های ایران دزدند، پول ما رو می دزدند"، "مرگ بر سیف"، "کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده"، و با کنایه به رهبر فاسد رژیم، "ای رهبر فرزانه، ایران شده دزدخانه"!

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: