مالباختگان، امروز هم در سراسر ایران فریاد دادخواهی سر دادند

ویدئو
هزاران شهروند ایرانی، که هستی خود را بخاطر کلاهبرداری مشتی تبهکار حزب اللهی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی، زیر نام "مؤسسات مالی و اعتباری"، از دست داده اند، امروز یکم مرداد 1396 نیز در شهرهای گوناگون ایران زمین به خیابان ها آمدند و بر ضد این کلاهبرداری و همدستی مقامات رژیم با کلاهبرداران فریاد زدند.

همایشگران، از جمله شعار می دادند: "بانک های ایران دزدند، پول ما رو می دزدند"، "مرگ بر سیف"، "کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده"، و با کنایه به رهبر فاسد رژیم، "ای رهبر فرزانه، ایران شده دزدخانه"!

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: