مدیران دزد وزارت اطلاعات در دادگاه رژیم!

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1968
دادرسی پرونده ی فساد نفتی 12 تریلیون تومانی به دست شماری از مقامات وزارت اطلاعات رژیم، به صحنه ی درگیری جنایتکاران اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با یکدیگر تبدیل شده است. این پرونده، که هم اکنون(مرداد 1396) در دادگاه انقلاب رژیم در حال دادرسی است، در پیوند با پرونده ی فساد نجومی بابک زنجانی است، که در سال 1394 به اعدام محکوم شده است.

 

دادرسی پرونده ی فساد نفتی 12 تریلیون تومانی به دست شماری از مقامات وزارت اطلاعات رژیم، به صحنه ی درگیری جنایتکاران اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با یکدیگر تبدیل شده است.
این پرونده، که هم اکنون(مرداد 1396) در دادگاه انقلاب رژیم در حال دادرسی است، در پیوند با پرونده ی فساد نجومی بابک زنجانی است، که در سال 1394 به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، از مدیران ارشد وزارت اطلاعات و همکارش،مهدی شمس، که از راه دزدیدن نفت ایران به ثروت هایی افسانه ای رسیده اند، توسط قاضی محمد مقیسه(ناصریان)، از مقامات امنیتی پیشینه دار رژیم، محاکمه می شوند.
جالب اینجاست که بهمن افشار، وکیل مهدی شمس، نیز سالها در کردستان و مازندران از قضات دادگاه انقلاب رژیم بوده است.
 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: