در راه اوسکودار -Üsküdar'a gider iken

هنگام جست و جوی کاتب ام، او را در کنار خود یافتم
کاتب از آن من است، من از آن کاتب؛ به کسی چه مربوط است.
برای کاتب ام، پیراهن با یقه ی سفت اش، چه زیبا میاید...

 

 

 

 

ترانه ی فولکلوریک « در راه اوسکو دار» از ترانه های ترکی ست که شهرت جهانی دارد. این ترانه گفته میشود در قرن 19 در امپراطوری عثمانی در استانبول یا نزدیکی های آن  پدید آمده و از آن زمان تا کنون 
به زبانهای زیادی ترجمه و اجرا شده است.  برگردان فارسی آن را در زیر میاورم . اوسکودار اکنون یکی از نواحی استانبول است.
 واژه ی کاتب درترانه، اشاره به  شغل مرد ی ست که راوی، خانم، دلباخته ی اوست. 
el ne Karışır یا در ترکی آذربایجان kimə nə var به کسی چه مربوط است، یعنی این که، کسی حق دخالت در عشق ما را ندارد.
متن ترانه با کلمات و عبارات بسیار ساده ، عشق، این زیباترین احساس انسانی را، در محیط سنتی، آزاد از قید و بندها، فریاد میزند. و حق دخالت را از سنت میگیرد.
و راز زیبایی و ماندگاری آن نیز همین است.

در راه اوسکودار

در راه اوسکودار باران گرفت.
کت کاتب ام بلند و کناره اش گل آلود است.
کاتب ام از خواب برخاسته، چشمان اش خواب آلود است.
کاتب از آن من است، من از آن کاتب؛ به کسی چه مربوط است؟
برای کاتب ام، پیراهن با یقه ی سفت اش، چه زیبا مییاید .

در راه اوسکودار دستمالی یافتم
در دستمال [شیرنی] راحت الحلقوم گذاشتم
هنگام جست و جوی کاتب ام، او را در کنار خود یافتم
کاتب از آن من است، من از آن کاتب؛ به کسی چه مربوط است؟
برای کاتب ام، پیراهن با یقه ی سفت اش، چه زیبا میاید .

 

Ailee - Uskudara gider iken

متن ترکی

Üsküdar'a gider iken

Üsküdar’a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur,
Kâtibimin Setresi Uzun Eteği Çamur.
 
Kâtip Uykudan Uyanmış Gözleri Mahmur.
Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır?
Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.
 
Üsküdar’a Gider İken Bir Mendil Buldum,
Mendilimin İçine Loqum Doldurdum.
 
Kâtibimi Arar İken Yanımda Buldum.
Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır?
Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.

Yllka - Üsküdara Gider İken

 

متن آذربایجانی

Üsküdara Gedər ikən

Üsküdara gedər ikən tutdu da bir yağış,
Katibimin cagetı uzun ətəyi çomur.
 
Katib yuxudan oyanmış gözləri maxmur1.
Katib mənim mən katibin, əl nə qarışar2?
Katibimə kip yəxəli də köynək nə gözəl yaraşar.
 
Üsküdar`a gedər ikən bir dəsmal tapdım,
Dəsmalimin içinə loqum3 doldurdum.
Katibimi axtarar ikən yanımda tapdım.
 
Katib mənim mən katibin, əl nə qarışar?
Katibimə kip yəxəli də köynək nə gözəl yaraşar.
----
1-(Yuxulu)
2-(kimə nə var) 
3(şirni:loqum:rahət-e- qum) 

Eatha Kitt-Uskadara

 

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - هرسه را گوش کرده واقعا زیبا،بود.
یاشا ،ائللر وار اولسون،