سلفی های نمایندگان با مو گرینی

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - یکی ازنمایندگان اصلاح طلب امروز اعلام کرده که مدیران یک سایت اصولگرا بعلت جاسوسی برای اسراییل
دستگیر ودرزندان بسر میبرند.
ماشالله به این انقلابیون اسلامی.
من که چندین سال است فریاد میزنم حکومت ایران مدیریت درسایه دارد.
جاسوسان و نمایندگان آنها انحرافات انقلاب را مدیریت میکنند.
یکی ازبزرگ ترینشان باید حدادعادل باشد.
حزب موتلفه در رده اول قراردارد.
پان ایرانیست های پان فارس در درون حکومت در رده دوم وسلطنت طلبان و مخالف تورکان در هئیت حاکه دررده سوم وآخرتشریف دارند.
آقای روحانی واصلاح طلبان هم جاده صاف کن آنها هستند.
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری