سلفی های نمایندگان با مو گرینی

تعداد مشاهدات: 
664

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - یکی ازنمایندگان اصلاح طلب امروز اعلام کرده که مدیران یک سایت اصولگرا بعلت جاسوسی برای اسراییل
دستگیر ودرزندان بسر میبرند.
ماشالله به این انقلابیون اسلامی.
من که چندین سال است فریاد میزنم حکومت ایران مدیریت درسایه دارد.
جاسوسان و نمایندگان آنها انحرافات انقلاب را مدیریت میکنند.
یکی ازبزرگ ترینشان باید حدادعادل باشد.
حزب موتلفه در رده اول قراردارد.
پان ایرانیست های پان فارس در درون حکومت در رده دوم وسلطنت طلبان و مخالف تورکان در هئیت حاکه دررده سوم وآخرتشریف دارند.
آقای روحانی واصلاح طلبان هم جاده صاف کن آنها هستند.
عدم انتشار شده: 
false