وعده هاي حسن روحاني و كابينه پيشنهادي او

تعداد مشاهدات: 
615

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - آقای گنجی خودش ازحگومت است.
ایشان کارش باید توجیه گراین سیاست است.
ایشان کارش ترساندن مردم ازجنگ ازبه سوریه شدن است.
تامردم بترسند.
این آقا کارش دشمن تراشی و نفرت پراکنی دربین ملل است.
کار روحانی.خاتمی و اکبرگنجی همگی دنبال سیاست رفسنجانی هستند.
چهل سال این ها کارشان همین است.
آقای روحانی وباندش اگرراست میگویند ،خود و هئت وزرا
استعفا دهند.
این روباه بنفش باورکنید بدتر نادانانی همچون احمدی نژاد.رئیسی است.
عدم انتشار شده: 
false