علیمحمد جهانگیری: شکایت شما را به چه کسی باید برد و ...؟

تعداد مشاهدات: 
742
آنها به تاراج میهن، زندان، شکنجه و کشتار مردم، نقض حقوق بشر (شهروند ایرانی) بسنده نکرده، نفس کشیدن را هم برای جامعه ایرانی دشوار کرده اند. شهروندان ایران با هر اندیشه و باور سیاسی و مذهبی باید از زندگی شایسته برخوردار باشند؛ اما در ایران ما که اشغالگران آن هستی جامعه ایرانی را هزینه آقازاده ها در اروپا و ..، نجف، کربلا، سوریه و لبنان کرده و شرافتمندترین اقشار جامعه را حتا از حق کار محروم می کنند.
آقای علیمحمد جهانگیری، یکی از کنشگران جامعه فرهنگی اندیمشک فریاد دادخواهی سر داده است.

حکایت محرومیت از کار تنها به نسرین ستوده ها، جهانگیری ها و ...   محدود نبوده، بلکه نقض حقوق شهروند ایرانی توسط حاکمان بمثابه یک سیاست انسان ستیزانه و ضد بشری، تاریخی 40 ساله دارد.

آفای جهانگیری دادخواهی خود را در فیس بوک مکتوب کرده است.

********************

23 ماه است که کتابفروشی ما را اطلاعات سپاه پلمپ کرده است. دیروز هم در پاساژ اقبال "کتابفروشی" ما با تخریب قسمتی، مورد "دستبرد" قرارگرفت. این در حالی است که بازپرس حُکم رفع پلمپ را صادر کرده بود و اطلاعات سپاه با آن موافقت نکرده بود. نمی دانم چرا؟ آیا آقایان نمی دانند که کتابفروشی تنها محل کسب و درآمد من بوده است، منی که نه یارانه ای میگیرم(صدقه و...) و نه بازنشستگی دریافت میکنم وبیش از 10میلیون هم به ناشران و دوستان بدهکارم. و به دنبال آن تمام سرمایه ما هم کتابهای درون کتابفروشی است که نابود شده اند و ...آقایان پس سهم من از بیت المال چه شد؟ آیا امام علی هم با منتقدین و مخالفین عقیدتی خود چنین رفتارمیکرد؟ راستی شکایت شما را به چه کسی باید برد و ...؟

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از شنیدن این خبر واقعن متاسفم.