درگیری شدید پلیس با مردم در دزفول

ویدئو
در روز 22 مرداد 1396، گروهی از مردم دزفول، که برای اعتراض به انتقال آب رود "دز" در برابر فرمانداری گردآمده بودند، با هجوم وحشیانه ی مزدوران انتظامی رژیم جمهوری اسلامی روبرو شدند.
هجوم پلیس با گاز اشک آور و باتوم به مردم، به زخمی شدن شماری از مردم انجامید و شماری نیز دستگیر شدند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: