صدای کودتا

ویدئو
در روز 28 مرداد 1332، کودتایی ضد ملی، که به دست سازمان سیای آمریکا، زیر نام عملیات "تی پی آژاکس" برنامه ریزی و با پشتیبانی سازمان ام آی 6 بریتانیا اجرا شد، دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق را برانداخت و بخت بزرگ رسیدن به پیشرفت و مردم سالاری را از ایرانیان گرفت.
مهدی میراشرافی، از نزدیکان ابوالقاسم کاشانی، نخستین کس از کودتاگران بود که سرنگونی مصدق را در رادیو ایران اعلام کرد.
افزون بر نیروهایی در ارتش و پلیس، روحانیت وقت به سردمداری کاشانی و اوباش شهر تهران نیروهای اصلی کودتا بودند.

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
ننگ و نفرت ابدی برشاه خائن و خاندان سلطنتی پهلوی.
تا آنجایی که حافظۀ تاریخی مردم ایران به یاد می‌آورد، آخوندهای گردن کلفتی مانند آخوند ابوالقاسم کاشانی، روح الله خمینی، محمد تقی فلسفی و آخوند بهبهانی، از وقوع کودتای ننگین 28 مرداد اظهار رضایت کرده و از این‌که اعلیحضرت ملوکانه به ایران برگشته است ابراز رضایت کردند.
آخوند ابوالقاسم کاشانی کسی بود که قبل از کودتای 28مرداد، به خون مصدق تشنه بود و یکی از آتش‌ بیاران و زمینه‌ سازان اصلی کودتا بود. کاشانی در زمان رياستش بر مجلس شوراى ملى،سرلشگر زاهدی عامل 28مرداد را که علیه حکومت ملی مصدق توطئه‌چینی می‌کرد و تحت تعقیب بود حکومت او بود، به مجلس برد و در آنجا پناه داد. بعد از کودتا هم آخوند کاشانی طی اطلاعیه‌ای بلافاصله پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.
آخوند بهبهانی نیز یکی از عوامل کودتا درصحنه بود که همراه با دار و دستۀ
عدم انتشار شده: 
false