برنامه موشكي ايران اكنون خود كفاست

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ها

تصویر دروغ

نظر : 
تاریخ این فیلم مربوط به چه زمانیست ؟ نوامر چه سالی ؟ عمدی در کار است ؟ -2001
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری