‫بلاخره ایران فارسستان شد

تعداد مشاهدات: 
4944
با تشکیل کابینه جدید روحانی، انحصارا از فارس زبانان شیعه و حذف کامل گیلکی ها، مازندرانی ها، ترک ها، کردها. بلوچها، ترکمن ها و بختیاری ها و سایر اقلیت های ملی و مذهبی از دولت دوازدهم، بلاخره ایران فارسستان شد. گرچه بختیاری ها، گیلکی ها، مازندرانی ها و ترک ها شیعه هستند اما، ریشه نژادی و قومی شان مورد قبول فارس زبان شیعه واقع نشد. انها میخواستند یک دولت خالص فارس شیعه تشکیل دهند و موفق شدند با حذف اکثریت حدود ۸۰% مردمان ایران، ایران را تبدیل به فارسستان بکنند.‬

با تشکیل کابینه جدید روحانی، انحصارا از فارس زبانان شیعه و حذف کامل گیلکی ها، مازندرانی ها، ترک ها، کردها. بلوچها، ترکمن ها و بختیاری ها و سایر اقلیت های ملی و مذهبی از دولت دوازدهم، بلاخره ایران فارسستان شد. گرچه بختیاری ها، گیلکی ها، مازندرانی ها و ترک ها شیعه هستند اما، ریشه نژادی و قومی شان مورد قبول فارس زبان شیعه واقع نشد. انها میخواستند یک دولت خالص فارس شیعه تشکیل دهند و موفق شدند با حذف اکثریت حدود ۸۰% مردمان ایران، ایران را تبدیل به فارسستان بکنند.‬
‫در این میان ملیت هایی مثل بختیاری ها، مازندرانی ها و گیلکی که خود را فارس میدانستند، دوچار یک بحران هویتی شدید شده اند. اکنون انها باید بفهمند که فارس و یا فارس زبان نیستند و باید منافع خود را در رابطه با دیگر ملیت ها تعریف کنند.‬
‫انهایی که منکر قومی بنام فارس بودند، اکنون باید ثابت کنند که یک هویت قومی فارس در ایران اصلا نبوده است و یا اکنون پدید نیامده است. ‬
اینهایی که اکنون تمام نهاد های قدرت را دردست دارند ، چه مشخصاتی از نظر هویتی ، مذهبی، زبانی، و منطقه ای دارند؟
‫۱. همگی انها فارسی زبان‌ند. انها ممکن است فارسی را یاد گرفته باشند و یا زبان ماردیشان باشد. در هر دو صورت انها یک فرهنگ دارند.شدیدا شبیه هم هستند. اصول و ارزش های شان هم یکی است و ممکن است اندکی فرق داشته باشد. در ضمن اینها، ‫ هویت و شخصیت ، رفتارها و زبان خود را درتقابل و دشمنی با هویت، شخصیت ،رفتارها و زبان های اکثریت مردم ایران قرار داده اند.‬‬
‫۲. همگی انها شیعه هستند. منتها بعضی از شیعه ها شیعه ترند. هر قدر یک شیعه آزاده تر، انسانتر، لیبرالتر و دمکراتر باشد، به همان اندازه از شیعگری او کمتر میگردد و کار ممکن است بجایی بکشد که او در ردیف سنی ها وبلوچ ها جا داده شده و حذف گردد. شیعه های خالص انهایی هستند که اساس تشیع انها بر دشمنی و کشتار سنی ها بنیاد شده و بدینوسیله، سنی ستیزی عامل همبستگی انها قرار گرفته است. ‬
‫۳. همگی انها هویت مشترکی دارند که در اثر انقلاب شکل گرفته و خشونت، کشتار، تجاوز، دزدی های کلان، فساد های نجومی، اتهام زنی و بی لیاقتی محتوای آنرا شکل میدهند.‬
‫۴. همگی انها متعلق به مرکز ایران هستند که یک سرزمین کویری بی آب و علف است. تمام مناطق اباد و سرسبز در خارج از حوزه انها قرار دارد. منابع زیرزمینی: نفت، گاز، طلا و معادن دیگر هم در مناطق ملیت ها واقع شده است.‬
‫۵. منابع معدنی و طبیعی که به ملیت ها تعلق دارد، بزور و خشونت در اختیار این ها قرار داده شده است. سهم ملیت ها از منابع خودشان تقریبا صفر است. هر گاه ملیت ها خواستار حقوق و اموال و منابع خودشان میگردند، بلافاصله مورد صد ها اتهام قرار مگیرند و بلافاصله، دستگیر، شکنجه و ا عدام میشوند. ‬
همگی انها تمایلات شدید شوونیستی و فاشیستی دارند. انها معتقدند که فقط خودشان ایرانیان اصلی هستند و بقیه ناخالص هستند و باید همیشه تحت نظارت انها باشند. انها ایران را طوری تعریف میکنند که ۸۰% جمعیت به خارج از ایران پرتاب میگردد.
‫۶. در تاریخ ایران سابقه حاکمی و پادشاهی بسیار اندکی دارند. بجز از جمهوری اسلامی و هخامنشیان که نیمه فارس و نیمه کرد بودند، در هیچ زمان دیگری بر هیچ جا حکومت نکرده‌اند. انها بسیار از کورش و داریوش سخن میگویند اما کوچکترین احترامی به منشورهای حقوق بشری این دو پادشاه ندارند. در حالی که کوروش و داریوش نوشته اند که شاه شاهان بوده‌اند و شاهان فراوانی در امپراتوری کوتاه مدت انها وجود داشته‌اند این کوروش پرستان تحمل کمترین حقوق را برای هیچ کس قایل نیستند. ‬
‫۷. نظام جمهوری اسلامی اولین حکومتی است که برخی از فارسی زبانان شیعه نقش مهمی در پدید اوردن آن داشته‌اند. خمینی اولین رهبر انها در ۱۵۰۰ سال اخیر است. او همه خصوصیات این قوم را دارد: دروغگو ، بی رحم، قاتل، فریبکار، جاه طلب و بی لیاقت بود و همین خصوصیات را به جانشینان خود منتقل کرد. جانشینان خمینی هم تلاش میکنند که همان خصوصیات خود را به فرهنگ ایران تبدیل کنند. متاسفانه در بعضی شهر های مرکزی موفق شده‌اند.‬
‫این ها به هیچ کس حتی شیعیان فارس زبان هم که علایق انسانی و اخلاقی داشته‌اند رحم نکرده‌اند. ‫‬‬
‫تاریخ انها تاریخ کشتار، نفرت سازی و قدرت پرستی، و ثروت پرستی است.‬
‫۸. جالب این جاست که بعد از فراری دادن بیش از ۵ ملیون ایرانی و کشتار و مجروح کردن حدود یک ملیون در جنگ با عراق و شکست ننگین از عراق، کشتن هزا ران نفردیگر و خرابی ایران، عراق سوریه و یمن باز هم به خودشان افتخار میکنند و خوشان را قهرمانان جهان معرفی می نمایند.‬
‫۹. شیعه های آزاده و انسان دوست و فارسی زبان به صدمه های این رزیم بخوبی آگاه شده‌اند و در مقابل انسانهای دیگر ایران و جهان دوچار گیجی شده‌اند. بسیاری از انها به مبارزه علیه رژیم بر خاسته اند و در جبهه دشمنان واقعی این نظام شیعه فارس زبان قرار گرفته اند.‬
‫۱۰. بعضی دیگر از شیعه های فارسی زبان در خارج از مملکت در مدیریت رسانه های دشمنان ایران مثل رادیو فردا، بی بی سی و صدای امریکا قرار گرفته و درصدد توجیه سیاست های این رژیم بر آمده اند. این ها وفاداری خود را به مردمان ایران، فدای منافع اندک خود کرده و مثل کوه در مقابل فعالان ۸۰% مملکت ایستاده اند.‬
‫شما به ندرت فعالان ملیت ها و شیعه های طرفدار تغییر رژیم را در برنامه های آنان می بینید. ‫اکنون بسیاری از شیعه های فارس زبان دوچار این گیجی شده‌اند که آیا از همزبانان و هم مذهب های خود دفاع کنند و یا در حبهه مردم پایگاهای خود را پیریزی کنند؟‬‬
‫۱۱. اکنون، شییعه های فارسی زبان تندرو ترک ها، کردها، عربها، بلوچ ها، بختیاری ها، گیلکی ها ، مازندرانی ها و اقلیت های ملی و مذهبی را از دایره قدرت و ثروت خارج کرده و همه امکانات نظامی و امنیتی را در انحصار خود در آورده اند. این وضعیت کار را به تقابل میان انها و اکثریت کشانده است.‬
‫۱۲. برای این که وضع انحصار قدرت و ثروت تثبیت بشود، انحصار گران خود را ایران میدانند ومخالفان خود را دشمنان ایران. یعنی این که اکثریت جمعیت قبول کنند که ضد ایران هستند و تمام اتهاماتی را که شوونیزم بر انها وارد کرده قبول کنند و برای همیشه خاموش بمان‌ند و شاهد خرابی مملکت شوند و یا بر اساس منشور های سازمان ملل برای احقاق حقوق خود یک مبارزه سازمان یافته را آغاز نمایند.‬
‫۱۳. مشکل دیگری که شوونیزم تندرو شروع کرده و توسط دنباله روان رژیم در رسانه ها تبلیغ میشود این است که تمامیت ارضی ، یعنی منافع شوونیزم، در خطر است. انها مدعی شده اند که اگر مردمان ایران برای جولگیری از ویرانی مملکت برخیزند و بخواهند که رژیم را تغییر دهند، ایران تجزیه میگردد. ماموران رژیم در رسانه ها چنین جلوه میدهند که تلاش برای ساقط کردن رژیم مساوی تلاش برای تجزیه ایران است، اما مردمان ایران میدانند که این رژیم جمهوری اسلامی است که شرف و ناموس ایران را بغارت برده است و ویرانی و تجزیه ایران نتیجه انحصار تمام امکانات در دست یک گروه کوچک و محروم کردن اکثریت و سرکوب انهاست. ‫اکنون این ها کل نظام را طوری تنظیم کرده اند که هیچ چیز از انحصار و کنترول انها خارج نشود.
‫۱۴. در این سیستم، اسلام به شیعه گری و شیعه گری به ولایت فقیه و ولایت فقیه به امام زمان و امام زمان به خود خدا رسیده آست. در همین نظام، فارس گرایی به ملی گرایی و یا ملت گرایی و ملی گرایی به شونیزم و شوونیزم به فاشییزم تبدیل شده است؛ بصورتی که هر کس صحبت از حقوق عرب، بلوچ، کرد، ترک و بقیه به میان اورد، مورد حمله قرار میگیرد و به او تاکید میگردد که این همه از این ملیت ها یاد نکنید که مملکت تجزیه میشود. هدف این ها نهادینه کردن قدرت و ثروت در دست یک گروه کوچک فارس شیعه معتقد به ولایت فقیه است.
‫۱۵. این ها مدعی هستند که این ها ایران هستند و ایران آن چیزی است که انها تعریف مینمایند. در واقع انها همه چیز را طبق منافع خود تعریف می کنند و اصرار دارند که تعریف های انها از همه چیز منجمله بلوچها، کردها، عرب ها و ترک ها درست است. برای مثال، انها کرد ها و بلوچ ها را اشرار و تجزیه طلب تعریف میکنند. ترک ها را آذری و یا ترک زبان و عرب هارا عرب زبان تعریف می نمایند و ملیت ها را مجبور میکنند که هویت خود را مخدوش نمایند.
‫۱۶. از همه این ها بدتر این است که ا علام کرده اند که شخصیت های سیاسی، نظامی، رسانه ای، فرهنگی، اقتصادی و قضایی بر اساس لیاقت، شایستگی و کفایت برگزیده شده اند. تصادفا، همه رجال طراز اول از فارس های شیعه گزینش شده اند و عملا گفته اند که در میان ترک ها، گیلکی ها، مازندرانی ها، بلوچ ها، کردها، بختیاری ها، ترکمن ها و دیگران مدیر لایق و شایسته وجود ندارد. یعنی، بجز فارس ها ی شیعه، هیچ آدم بالیاقت و شایسته ای در ایران پدید نیامده است.
‫۱۷. توهین به ملیت هاه ایرانی و شیعه های فارس مترقی بیش از این امکان ندارد. این حاکمان که فاسدترین، دزدترین، سرکوگر ترین و مستبدترین ایرانیان هستند ۸۰% مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده و همه ثروت مملکت را چاپیده آند و هنوز باکمال پررویی مدعی لیاقت و شایستگی را دارند.
‫۱۹. اکنون دولت روحانی، یک دولی خالص فارس شیعه هست. با تشکیل این دولت، روند فارس شدن ایران تکمیل شده و اکثریت مطلق ایرانیان از دولت و نظام طرد شده اند.
‫۲۰. بدینوسیله، فارس های شیعه فقیه پرست ماهیت خود را آشکار کرده اند و تمامی منابع مالی و معدنی را که متعلق به ملیت ها ست در اخیتار و انحصار خود در آوردند. و ایران را تبدیل به فارسستان کردند. این در حالی است که تاریخ نشان میدهد که ایران از آغاز تا کنون توسط ترک ها، ترکمن ها، کردها، زند ها، مازندرانی ها و بلوچ ها اداره شده است و نقش فارس ها در حد دبیری محدود بوده است.
‫اکنون باید دید که سرنوشت ایران و ایرانی چه خواهد شد؟
‫‬

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کارت فقط تفرقه انداختن است تکرار میکنم فارسی ها بودند که راه و روش زندگی را به ش بلوچان همین پارسی ها نشان دادند کارتان راهزنی،خیانت آدم کشی است همین الان در بلوچستان بروید که چگونه بلوچان خودشان را به طرز فجیعی میکشند این فارسیها هستند که دارند آشتی شان میدهند اگر پارسیها نباشند بلوچان همدیگر را تیکه پاره میکنند ناکو جان
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب موحدی
‫ عرض میکنم که تبعیض های رژیم در حد جنون آمیزی هم قومی و هم مذهبی و هم منطقه ای است. عربها مثل ترک ها شیعه هستند. و بختیاری ها، گیلکی ها و مازندرانی ها هم شیعه هستند و تقریبا همگی از قدرت طرد شده اند.
‫ترک ها، گیلکی ها، مازندرانی ها، بختیاریها همیشه بخشی از قدرت بوده اند و لی اکنون حذف شده و دولت روحانی کلا فارس زبان شیعه هست که غالبا از مرکز ایران هستند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رضا حسین بر ، سرکوب کرد ها، عربها، بلوچ ها و ترکمن ها در ایرانِ تحت حاکمیت آخوندها، جنبه مذهبی دارد و به هيچ وجه من الوجوه جنبه قومی ندارد. در ایران ستم قومی وجود ندارد، رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی، شوونیست و یا ناسیونالیست وپان فارس نیست بلکه رژیمی پان اسلامیست وفرقه گرای شیعه است. در ایران به اقلیتهای مذهبی ودینی ظلم می شود، هموطنان کرد وبلوچ ما ودیگر سنی مذهبان ایران به جرم اینکه سنی مذهب هستند از سوی آخوندها مورد ظلم وستم قرار می گیرند و نه به خاطر غیر فارس بودن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دست و قلم شما درد نكند آقاى حسين بر...
اينهمه توهين و مخالفت با اين نوشته شما، نشان از آن است كه درست به هدف زده ايد. حتى نماينده فرقه رجوى ( بهمن موحدى- نامى مجهول) هم نتوانسته خود را كنترل نموده و نا خود آگاه به خاطر مخالفت با نظرات شما، ملت ما را تورك خطاب كرده است. در حاليكه اربابش رجوى و فرقه او مثل رژيم هاى شاه و شيخ، هويت توركى ما ملت آزربايجان جنوبى را همواره منكر شده و با نام "آذرى" مجهول و رضا شاه ساخته خطاب كرده و مى كنند.و آقا و يا خانمى هم به اسم قجر( باز هم مجهول) از طرف ما تورك هاى آزربايجانى به برادران مبارز بلوچ تاخته است، كه بيشتر به نظر مى رسد از جيره خواران وزارت اطلاعات رژيم نژاد پرست و ارتجاعى آخوندى باشد تا تورك، لذا به خوبى مى بينيد كه در مخالفت با حقوق ملت هاى جغرافياى ايران، پان ايرانيست ها( شاه و شيخ و فرقه رجوى و ديگر پان ها .....) همگى به طور مشترك

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رضا حسین بر ضمن سلام و تشکر این را باید بنده اضافه کنم که تمام رئیس جمهوری ها در جمهوری اسلامی فارس هستند. و آیت اله خامنه ای هم سید هستند سید ها نه ترک هستند نه فارس آیت اله خامنه ای از طرف پدری اهل تفرش هستند و از طرف مادری اهل نجف آباد اصفهان هستند و زبا ن مادریشان فارسی است.. بابا بزرگ آیت اله در زمان رضا شاه در خامنه واعظ بودند و فامیل خامنه ای را انتخاب کردند. در ضمن در تلگرام دیدم که قرار است کسانی که لهجه دارند و نمیتوانند فارسی را بدون لهجه صحبت کنند( لابد لهجه تهرانی ها مد نظر است) قرار است آموزش و پرورش استخدام نکند تا چقدر صحت داشته باشد نمیدانم. شاد باشید انزابی
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسین دری عزیز
‫شما برای اولین بار مطلبی را مطرح کرده‌اید که جای تفکر فراوان دارد. این سووال بسیار جدی است. آیا فارس های از بقیه استعداد بیشتری دارند؟ و اگر استعداد بیشتری دارند چرا مملکت در دوره حکومت آنان به روزگاری افتاده است که ۸۰% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند؛ در حالی که درامد دولت فقط از نفت و گاز در این مدت ۱۵۰۰میلیارد ها دلار بوده است؟
‫در ضمن ملیت ها باید فکری به حال خود بکنند که طبقه گفته حسین دری ، آیا واقعا بی عرضه نیستند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیح کوتاهی ازندگی یکی از برنامه های شرکت فارسی سازی یا همان شرکت نسل کشی بی رحمانه غیر فارس و تازه ظاهر کردن خود بعنوان متمدن :
اولا ناگفته نمانده شیعه سازی از 30 درصد سنی در ایران غیر ممکن بوده و خطرات جبران ناپذیری دارد از آن مسئله در عمل منصرف هستند .
البته هدف اصلی رژیم شاه و شیخ با هر قیمتی شده در مرحله اول فارسی سازی هست حتی اگر یک فارس هم جلو فارسیزه کردن شئونیزم فارس بایستد او را هم از میان بر پی داند که الحمدالله ما ندیدیم!
اول لر سازی بعد فارسی سازی ، چون تبدیل لر به فارس راحت تر هست در مناطق عرب نشین لر ها را به روی عرب ها هل می دهند تا جای آنها را غصب کرده و کم کم اقلیت شوند .
در مناطق بلوچستان همین برنامه فقط بجای لر ، فارس جایگزین هست .
اول کردسازی بعد فارسی سازی براحتی بخاطر نزدیکی زبان که در مناطق ترک نشین آذربایجان و ترکمن نشین خراسان کردی سازی می شود ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینکه فارسها بر ایران مسلط شده و دیگر ملیت ها را استثمار کرده اند نشان دهنده ی ظالم بودن فارسها نیست بلکه نشان دهنده ی بی استعدادی دیگر ملیت هاست...چطور می شود بیست درصد از ملت بر هشتاد درصد دیگر مسلط شود؟ این بزرگترین دیلی بر بی استعدادی و بی عرضگی آن هشتاد درصد و البته با استعدادی اون بیست درصد است....لطفا فرافکنی نگنید و ال مرثیه ای بر بی عرضگی خود بنویسید نه ظلم دیگران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امیدوارم که ایران گلوبال این نظر من را در سایت بگزارد و حذف نکند
این آقای حسین بر زده به سیم آخر. و سلام و نامه تمام
سیمین
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫همین نوشته شما نشان داد که شما کی هستید و هویت و ماهیت شما چیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر
شما درد را خوب ترسیم کرده اید. اما متاسفانه انشا ء شما غلط است. خیلی عصبی و تند می نویسی. کمی ازآقای دکتر دوشوکی که بلوچ است یاد بگیر که همین مطلب را مودبانه و با درستی می نویسند. بابا کمی از دکتر دوشوکی یاد بگیر.

تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد گرامی
‫من در تمام این نوشته و نوشته های دیگر خود، مردمان مترقی فارس زبان شیعه را از شیعه های فقیه پرست جدا کرده‌ام. افرادی که نام بردید از قربانیان جمهوری اسلامی و از دوستان نزدیک من هستند. من در تهران درس خوانده و کار کرده‌ام. با فارس های عادی و مترقی بزرگ شده‌ام و با آدمهای شوونیست مشکل داشته‌ام.
‫شما سعی میکنید اینطور جلوه دهید که فارس های شیعه فاشیست با فارس های شیعه مترقی یکی هستند و انها را بر علیه مردمان مظلوم متحد کنید. این یک تلاش بیهوده است؛ برای اینکه خود انها میدانند که مثل من و ملیون ها آدم دیگر تحت ستم هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دکتر حسین بر یه بار دیگه متن اولی که نوشتید بخونید بعد جوابها رو تو جوابها اسم آشوریها اومد شما تو جوابها یادشون افتادید آشوریها و ارمنیها رو هم اضافه کردید ارمنیها خودشون میگن فقط در حد داشتن نماینده میخوان در ایران نقش سیاسی داشته باشن آشوریها دنبال تاسیس کشورن نقشه کشورشونم هست بیشترش در خاک سوریه و عراق و ترکیه است اگر واقعا دنبال حق آشوریها هستید ازشون دفاع کنید میگن کردها ما رو نسل کشی کردن در گذشته حالا هم میخوان میخوان ما رو کردستانی معرفی کنن تصاویر تظاهراتشونم هست همین وزرای تایید شده با رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب شدند یعنی نمایندگان غیر کرد در انتخاب زنگنه کرد نمایندگان غیر فارس در انتخاب وزرای فارس نمایندگان غیر ترک در انتخاب وزیردفاع ترک و نمایندگان غیر لر در انتخاب وزیر لر نقش داشتن لطفا منتشر کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلاخره یکی پیدا شد اصل مطلب را گفت : ( ایران بلاخره فارسستان شد )
این جمله فقط یک حرف نیست یک کتاب هست .
خیلی ها در ایران از اصل مطلب پرت هستند در حالیکه که پشت هر جنجالی ، هر اتفاقی فرصت را مناسب دیده و غنیمت شمرده با سرعت و شدت فراوان شرکت فارسی‌ سازی بی رحمانه در نسل کشی نرم غیر فارس به فعالیت خود ادامه میدهد تا جایی که در بین مردم عادی کسی که بخواهد خودش را ایرانی اصل معرفی کرده و جا بزند که در اصل به حقوق غیر فارس خواسته یا ناخواسته خیانت می کند خیلی بی شرمانه به تخریب غیر فارس مخصوصا ترک ، عرب و دنیای مسلمان پرداخته و تعریف ایران در قابل قوم فارس !
حتی پشت شیعه گری شرکت فارسی سازی پنهان شده در اصل هیچ کدام آنها از دل به دین علاقه ای ندارند و شیعه گری را یارای مقابله با سنی نمی بینند و در فکر شیعه کردن سنی نیستند ولی در این طلاطم همه چیز در غفلت در راه فارسستان پیش می رود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنونیموس عزیز، از قرار معلوم از اینکه من بجای رضا جون تهرونی ها، رضا جان نوشتم ، مرا به سوسول بودن متهم کردید، و اینکار را از من بعید می دانید، باشه از این به بعد با مش رضا، کابلا رضا و یا حاجی رضا نظریاتم را می نویسم تا شما را بیشتر از این ناراحت نکنم.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫مهدی گرامی
‫من از هر کس که در طرف ظالم قرار بگیرد انتقاد می کنم. صحبت من از فارس های شیعه شوونیست و فاشیست است که در زندانها و مساجد به فرزندان عزیز و بی گناه تجاوز کردند. اینها مورد تنفر همه ایرانیان هستند. همین فاشیست ها موجب فرار میلیون ها فارس مترقی، دمکرات و سکولار شده‌اند. اتفاقا هیچ کس به اندازه مردمان شریف فارس توسط رژیم ستم ندیده اند. شما میخواهید که قربانیان رژیم را در یک طبقه با رژیم قرار دهید اما همه این کلک شما را فهمیده اند.. من با اطمینان خاطر میگویم که من هنوز گل سر سبد تمام قربانیان رژیم منجمله فارس های ستمدیده هستم.
‫با مغلطه بازی این رژیم و طرفداران آن در خارج نجات پیدا نمیکنند. تنها یک راه وجود دارد و آن اتحاد همه مظلومان و مبارزه علیه فاشیزم جمهوری اسلامی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
او (خمینی) همه خصوصیات این قوم (یعنی مردم فارس زبان) را دارد: دروغگو ، بی رحم، قاتل، فریبکار، جاه طلب و بی لیاقت


آیا شما حقیقتن معتقد هستید که مردم فارس زبان دروغگو، بی رحم، قاتل، جاه طلب و بی لیاقت و فاشیست هستند؟ و اینها خصوصیات این قوم بی رحم و قاتل و درغگو هستند؟ آیا همه دوستان و آشنایان فارس شما از نوری زاده گرفته تا داریوش همایون تا اسماعیل نوری علا تا آهی و پاشایی و چالنگی و کیانوش توکلی و ذاکری و غیره همگی این خصوصیات را دارند؟ آیا تجربه شخصی شما از این فارس ها است؟ شما دقیقن در چه تاریخی و چگونه به این نتیجه رسیدید؟


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آبرو و حیثیت ما از این نوع انشاء نویسی و فحاشی و توهین به دیگران و همه مردم فارس را فاشیست خواندن و همه یک قوم را دروغگو و قاتل خواندن می رود. شما می توانید بدون توهین به همه یک قوم با ادب و احترام حتی به شدت بنویسید. برای همین بعضی ها به ما بلوچها تهمت می زنند که خیلی عصبی و متعصب و خشن هستیم. جنگجویان ما سر می برند و تحصیل کرده های ما مثل شما با فحش و توهین به همه یک ملیت اینگونه برای ما بلوچها افتخار می آفرینند. و بقیه ملت بلوچ مشغول جنگ های طایفه ای و کشت و کشتار یکدیگر هستند. جنگ های طایفه ای که قبل از قاجار بوده و ادامه دارد. همین دیروز یک نفر از طایفه گمشادزهی توسط طایفه شهنوازی در انتقامجویی کور به قتل رسیدند. براهویی ها هم دو نفر از طایفه نوتی زهی را کشتند. مولوی عبدالحمید همین طبق معمول همراه دولت مردان با افتخار به جشن های دولتی می رود. انگار نه انگار که به ایشان یا اهل سنت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای حسین بر شما با اینکه ادعای دفاع دارید ولی خودتون غیرواقعی می نویسید امیر حاتمی وزیر دفاع در دولت فعلی ترکه بیژن زنگنه وزیرنفت کرد ، آوایی وزیر دادگستری لر . دبیر شورای عالی امنیت ملی شمخانی عرب اهواز محسن رضایی از سران تشخیص مصلحت لر شما که بحث شیعه و سنی رو مطرح میکنید مگه در کشورهای سنی مذهب یک وزیر شیعه انتخاب میشه که شما توقع دارید در کشوری که به تشییع مشهوره وزرای سنی انتخاب بشن اگر در ایران وزیری ارمنی انتخاب بشه ترکها اولین کسانی هستن که اعتراض میکنن شما ادعای دفاع از مظلوم دارید ولی دنبال ایجاد اختلاف و تنش هستید چون حتی دریغ دارید از نوشتن اینکه هیچکس انداره زنگنه که کرد هست وزارت نکرده شما که ادعای راستگویی دارید چرا منکر زنگنه کرد و امیر حاتمی ترک هستید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما مهاجران بلوچ پاکستانی اجازه ندارید پای ما ترکها را به دعوای شیعه سنی باز کنید خصوصا نام ترک را کنار بلوچ گذاشتن در این متن سخیف و پر از توهین و فحاشی و دروغ توهین به ما می باشد. آبرویمان را از سر راه نیاورده ایم که ما ترکها را کنار بلوچ و کرد می گذاری.
اتفاقا ما ترکها از اینکه منابع آذربایجان و مالیات ما خرج شما بلوچهای مهاجر شود تا یک دو جین بچه بزایید شکایت داریم شما نمونه شرقی کردها هستید و به همان اندازه دشمن ما ترکهای شیعه و باعث هدر رفتن منابع و مالیات ما و البته تروور و کشتار سربازان ما که برای خدمت سربازی به آنجا فرستاده میشوند و توسط شما بجرم شیعه بودن ترور میشوند. آذربایجان توسعه یافته ترین بخش کشور از نظر صنعت و کشاورزی است اینجا هر خانواده دو بچه دارد شما بلوچهای مهاجر در آن بیابان بی آب و علف جنوب شرق کشور 20 تا بچه می زایید و با پول مالیات و منابع آذربایجان باید برایشان
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫آقای سراوانی
‫اگر ما از حقوق مردم بلوچ و سراوان به نویسیم ابرو و حیثیت شما میرود؟
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر وقت کسی بخواهد از حقوق خود، ملیت ها و اقلیت های مذهبی حرف بزند، بلافاصله، عده آی که نام و نشان معلوم نیست، به او حمله میکنند و او را ببد فحش و ناسزا و اتهام می بندند. این ها بجای این که از مظلومان دفاع کنند با تمام توان از دزدان فاسدان، دروغ گویان و ظالمان دفاع می نمایند.
‫آیا بلوچ ها، عربها، کردها، ترک ها، ترکمن ها، بختیاریها، گیلکی ها، مازندرانی، شیعه های مترقی، فارسی زبانان سکولار و زنان ایرانی هیچ حقی ندارند؟ آیا اهل سنت، بهایی ها، زردشتی، ارمنی ها، مسیحی ها و آسوری ها استعداد کمتری از طبقه حاکم رژیم و طرفدارانش دارند؟
‫آیا طرح این مظلومیت ها نفاق افکنی است وی افشای ستم؟ خوانندگان گرامی باید نوشته های مرا از دیدگاه عدالت جویی ، برابری، حقوق بشر و انسانیت نگاه کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - دوستان،من فکر نمی کنم آقای حسین بر،ضد ایران،ضدفارس،ضد شیعه وو،،،باشد.
ایشان نقد تفکر شیعه حاکم ،را داشته ،بفکر من کمی این نقد راغلیظ میکند.
جناب حسین بر،اگر سمت و نوک مبارزات را بطرف شعوبیه،گری
گیرد،صحیح تراست.
جناب ایرانی،یا کوروش، مهدی عزیز،دوستانی مثل حسین بر،و دیگرتورکان،آزربایجانی ،نه ضد فارس هستند،نه ضد افغانستانی،
نه ضد هندی،نه ضد صرب، و اسلاو،انگلیسی اند،
ما ضد نژادپرستی،درلفافه اسلام،وطن،ایران،شیعه و سنی،هستیم.
ما ضد نابرابری،ضد عقلانیت، ضد منطق گرایی،وضدعوامفریبی، میباشیم.
ما بانام کوروش،داریوش،موش و گربه نیستیم.
ما معتقدیم که تورک،کورد،تورکمن،بلوچ،عرب،گیل،مازنی،همه
هم اکنون بعنوان انسان با هرگرایش ،حق برابر،از تمام حقوق
انسانی،مدنی،اجتماعی،بوده ومخالف هزار درصد تفکر شوونیستی، پان فارسیستی،در ایران میباشیم،چون که این تفکر
چه شاه اللهی باشی چه حزب اللهی،چه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوش بختانه مردم آگاه شده اند ، و تحت تاثیر این نوشتارهای بسیار سطحی ، بیمایه و مغرضانه قرار نمیگیرند. مردم پاسخ های مناسبی به این نوشتار سطحی که فقط برای خالی کردن عقده ها نوشته شده ، داده اند. پاینده ایران و ایرانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امیدوارم با این نوع نوشتن های شما آبرو و حیثیت ما سراوانی ها حفظ شود
پناه به خدا می بریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کوروش
این هخا را خوب آمدی
یادش بخیر. اون هم آدم جالبی بود. حیف شد که از صحنه مبارزه بیرون رفت. اما خدا را شکر که دیگران هنوز در جای او هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال ساده؟
شما که یه عمری گل سر سبد مجالس فارس ها و ایرونی ها بودید و با اونها همکاری و رفاقت خیلی صمیمانه و رفیقانه داشتید حالا چی شده که اینقدر از فارس ها متنفری؟ خیلی عجیبه؟ از این آذری های دو آتشه اردوغانی هم زدی جلو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دکتر حسین بر
شما با این حرفها و نوشته ها کم کم دارید به هخای دوم تبدیل می شوید
ارادتمند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام -
1.کسانیکه به آقای حسین بر حاجی،حاجی،میگویند،دراصل
سطح فکر خود را نشان داده و نمیخواهند یا نمی توانند در یک گفتگوی سالم مشارکت کنند،می‌خواهند عقده درونی خود را
طریقی خالی نمایند.
حج رفتن نه عیب است و نه ایرادی دارد،مگر آنهاییکه به مسکو
میروند،ازبر لنین دیدن می‌کنند که کرده اند چه اشکالی دارد؟
یا آنجاییکه قبله شان قبر کوروش است با این مکه رفتن فرقی دارد؟
یا اینکه پدر مادر دایی،عمه،پدربزرگ،مادربزرگ،خودشان رفته
این حسین برهم رفته چه فرقی دارند؟
2.من فکر میکنم در دنیای سیاست و خصوصا در عصر جدید برای
کسب حقوق ملت ها یا برای کسب حقوق نصف خود ازهرراهی
باید استفاده کرد،مگر اینکه از فرهنگ گفتمان این سیاسیون بدور
باشند،که در آن صورت باید پای خود را قلم کرده ودر خانه نشینند
بهتر است.
3.مگر رضاشاه را خود انگلیسی ها سرکار نیاورد؟
مگرخمینی را فرانسه در لولی ناتو جای نداد؟
مگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر سابقه ملاقات شما با شاه عربستان موجوده امروز همه محمد بن سلمان و شاه بدون تاج عربستان میدونن این دفعه که برای عرض خدمت پیشش رفتید یادش بندازید مصوبه کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۱ برای تجزیه عربستان به ۴ دولت رو خودتون با این سن بهتره دست از عقده پراکنی بردارید که حداقل بعد از مرگ مردم ازتون خاطره چهره ای نفرت پراکن و نداشته باشن ایران اونچه که سرور بدون تاج شما میخواد که جنگ رو به داخل خاک ایران بکشه بعد کشور عربی عراق و کشور عربی سوریه و کشور سرور سعودیتون عربستان خواهد شد در مورد کشتار اهل سنت هم اینبار که کشور اصلی اهل سنت( عربستان) تشریف بردید یاد بیارید چطور اهل سنت با کشتار و نسل کشی دین اسلام رو از ایران تا پاکستان و به طرف غرب تا اندلس منتشر کردن نظرتون در مورد نسل کشی شیعیان عوامیه چیه ؟ سکوت چون عاملش محمد بن سلمان در حکومت عربستان حتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابی که به تورک اوغلو جواب دادی یه دفعه بگو صفویان هم فارس بودن که به زور مردم ایران و شیعه کردن و خودت و راحت کن ریشه به قول تو خر خوانده شدن ترکها از چه زمانی بود؟ زمان حکومت خود ترکها بر ایران بود خود شما هم فارس و سگ و ...خطاب میکنید انقدر مظلوم نمایی نکن چند تا دولت و حکومت فقط حکومت ترکها بر ایران بود کل حکومت از شاه و ولیعهد و ...همه ترک بودن کارخونه های تبریز مدیران عاملان و روسا ترکن تو زنجان هم ترکن خیلی از کارخونه های قزوین با اینکه قزوین دوزبانه فارس و ترکه و ترکها از صفویه اومدن و قبلا ترکی تو قزوین نبود ترکن بابک زنجانی و رضا ضراب هم ترک بودن چرا دروغ میگی تویی که میگی فارسها از بنیانگداران مبانی فکری شیعه بودن مذهب شیعه رو که خود صفویان آوردن از مجلسی و میرداماد و حسن زاده آملی اسم می بری از علامه طباطبایی و فاطمی نیا و پدرش و خلخالی هم بگو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک به ترکستان ! ایران فقط میهن اقوام اصیل ایرانیست. زبان و فرهنگ مردم ایران،پارسی میانه است.
آذری یا ترک است یا ایرانی. اکر ترک است باید دیپورت به ترکستان گردد. اگر ایرانیست، باید ترک زدایی شود.
ترکستان سرزمینی است با جمعیت کم و دشتهای وسیع؛ میان مغولستان و اویغورستان و چین و سیبریه.
ترکها از 4 قرن پیش برای استفاده از سرزمین ایران برای دامپروری وارد قفقاز و خاورمیانه و آسیای صغیر و ایران شدند. ترکها در خاورمیانه ،قومی غیربومی و بیگانه و مهاجر و مخرب و ضد فرهنگ و تمدن و تاریخ خلقهای بومی هستند.
ترک به ترکستان !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بختیاری!
بجای زدن به صحرای کربو بلا اگر منطق و دانشی داری به 20 موردی که آقای دکتر حسین بر اشاره کردند پاسخ بده.در غیر اینصورت نتیجه می گیریم که پاک کردن صورت مسئله نزد ایرانیان است وبس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ در شان شما نیست اینقدر از این ادبیات تهرونی- ایرونی استفاده کنی . این جان جان کردن شما منو یاد بچه پولدارهای سلطنت طلب لس انجلسی میندازه.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بختیاری آذری دیگر چه صیغه ائی است؟ فکر نمی کنید آذری نامیدن ملت ترک آزربایجان نماینگر این است که ریگی در کفشتان است ، و نمی توانید ترک را ترک بنامید، بلکه سعی می کنید با آذری نامیدن، ترک بودن آزربایجانیها را انکار و هویت ترک بودن آنها را زیر سوال ببرید!!!!؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روی سخنم با مسئولین ایران گلوبال است
آزادی بیان با نفرت پراکنی فرق می کند.
قبلا در ایران گلوبال آذری های افراطی و دو آتشه طرفدار اردوغان اینگونه نفرت افروزی می کردند. حالا یک بلوچ بازنشسته اینگونه با انشای دبیرستانی عقده های چرکین نفرت و دشمنی را خالی می کند. خیلی تاسف آوره
ای کاش ایشان توانایی نوشتن یک مقاله معقول و متقاعده کننده و مستدل را می داشتند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای فتحی ، استالین هم گرجی بود. ولی تمام جمهوریهای شوروی را با کوچ اجباری و تحمیل زبان روسی آسیمله کرد، مانقورت ها در تاریخ بهترین ابزار نژاد پرستان برای آسیملاسیون و محو ملتهای غیر حاکم بوده اند. چون آنها ضمن نمایندگی ملت خود برده حلقه بگوش ملت حاکم می باشند، در نتیجه فوق العاده خطرناکتر از خود پانروسیسم و یا پانفارسیسم می باشند مثل احمد کسروی و دهها مانقورت دیگر،ستون پنجم دیگر.......

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب علی بی تورک اوغلو
اینقدر تعصب اسمت را نکش بجایش تعصب مللت را بکش. سنگ شیعه را سالهاست ترکهای آزربایجان به سینه زده اند آخرش چه نصیبشان شده؟ مفتخر به القاب ترک خر و نفهم وسوسک و فرچه در دهان شده اند. اینست نتیجه شفاعت علی و تقی و نقی و فاطما و زهرا برای ترکان که ماتحت خود را برای اهل بیت دریدندو آخرش از شان انسانی ساقط شده و تبدیل به حیواناتی در خدمت فارسهای شیعه شدند. شعوبیه همان شیعه است و هیچ فرقی با شیعه ندارد. درست است ترکها از سر نادانی این پرچم شیعه را بالا بردندولی بنیانگذار مبانی فکری شیعه فارسهایی مثل مجلسی و میرداماد و حسن زاده آملی هستند.ترکها فقط کارگر و سر کارگر کارخانه شیعه هستند. مدیرعامل و روسای آن فارسهای شیعه قم و اصفهان و شیراز هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازاخ جان عهد قجر چرا سنگ این زبان به گفته ات ۷۰ درصد عربی رو انقدر به سینه زدید دستخط مظفرالدین شاه به فارسی هست که دستور تاسیس مجلس و به فارسی نوشت . برعکس نظر تو حتی قبل از عهد قجر فارسی و شیرین ترین زبان دنیا معرفی کردن حالا براتون تحملش سخت شده! خود اعراب که به ایران حمله کردن ایران رو بلاد فارس نامیدن بخاطر زبانی که از قبل حمله شون درش بود یعنی حتی قبل از اینکه پای عرب به ایران باز بشه هم زبان فارسی بود نه اینکه از عربی گرفته شده باشه و بعدش ایجاد شده باشه فقط گویش فارسی اون دوره با گویش امروز متفاوت بود بعدها در لحن و آهنگ تغییر کرد نه اینکه از عربی گرفته شده باشه .آقای حسین بر در همین دولت زنگنه کرد هست و کرمانشاهی یه وزیر ترک هم هست البته وزرای غیر فارس کمند ولی در خود وزارتخانه ها از ترک و کرد و بلوچ و..هست ایران گلوبال بیشتر ایران تجزیه شده روزی بحث سنی و شیعه رو مطرح میکنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حاجی حسین بر
شما نمی توانید خصوصیات خمینی را به همه بقول شما همگی قوم فارس تعمیم بدهید و همگی آنها را فاشیست، دروغگو ، بی رحم، قاتل، فریبکار، جاه طلب و قدرپرست و ثروت پرست معرفی کنید. این نوع توهین های قومی در همان کشور فخیمه شما انگلستان هم جرم محسوب می شود. هر کسی می تواند شما را بجرم توهین قومی و نفرت پراکنی قومی و یا مذهبی بعنوان یک آدم نژادپرست و راسیست به دادگاه بکشاند. نژادپرستی و راسیسم شاخ و دم ندارد. همانگونه که دروغگویی و گنده گویی شاخ و دم لازم ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواندن این مقاله وقت تلف کردن است. ارزش خواندن ندارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما می توانستید همه این نکات را بدون غلو و اغراق و توهین و غیره بیان کنید. اما متاسفانه بدلیل عدم توانایی کنترل در عصبانیت و تعصب بیش از حد خویش، طبق گزافه گویی معمول نوشته اید که فارس ها فقط 20 درصد جمعیت هستند که بر 80% بقیه حکومت می کنند. این آمار را از کجا آورده اید؟ سند و مدرک محکمه پسند شما چیست؟
در شماره 7 نوشته اید که خصوصیات قوم فارس عبارتند از: دروغگو ، بی رحم، قاتل، فریبکار، جاه طلب و بی لیاقت . بعد نوشته اید که تاریخ انها (یعنی تاریخ ایران و فارس ها) تاریخ کشتار، نفرت سازی و قدرت پرستی، و ثروت پرستی است
متاسفانه سابقه شما در رفتن به عربستان و کارهای دیگرتان، به همراه این نوشته های افراطی به دور از منطق و عقلانیت به نفع نظام و فارس ها تمام خواهد شد. من مانده ام و نمی دانم شما چه ماموریتی دارید تا ملیت های ایرانی را در مقابل یکدیگر قرار بدهید و با افراطی گری و جزم گرایی مطلق

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رهبرترک است و رییس ستاد کل نیروهای مسلح که چندی قبل برای مبارزه و سرکوب کردها باهمتای ترک ترکیه ای خود به توافق رسیدند ترک است. وزیر دفاع همین دولت هم ترک است! رییس مجلس متولد عراق است و رییس مجمع تشخیص یک عراقی است! یعنی بالاترین مقامهای سیاسی و نظامی کشور ترک و عرب هستند و البته همینها شما بلوچهای سنی را گاه وبیگاه گوشمالی می دهند!
معاون رییس جمهور که رده دوم هیات دولت است اهل گیلان است . وزیر نفت اهل کرمانشاه است و
بقیه هم ترک و عرب مخفی هستند.
جالبه بدانید استانی مثل خراسان که همه هویت این کشور مال آنها بوده و یک چهارم شهدای جنگ ایران و عراق از آنهاست در 3 دهه اخیر تنها دو وزیر بی اهمیت بهداشت و آموزش پرورش در دولتهای پس از انقلاب داشته!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما چه وقتی دست از این افاضات و مهملات بر می دارید؟
نکنه باز می خواهی با نوشتن اینگونه بی پایه ها یک بلیط حج با هتل 5 ستاره در مکه مثل دفعه قبل دریافت کنی؟ حج خیلی نزدیک است. دوبار حاجی شدن خیلی کیف داره.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رضا جان ، ایران از شروع حکومت پهلوی فارسستان شد، منتها در مدارس با تاریخهای ساختگی بنگی حشیشی ایران باستان را با مرز های پر گهرش را آنچنان در مغز و پی کودکان در مدارس فرو کردند که باریکه جوی آب را اقیانوس می ینند، و انشتین را شاگرد دکتر حابی می پندارند، بانی حقوق بشر را کورش می دانند، و زبان فارسی را که الفبایش عربی و هفتاد درصد لغاتش عربی است، شیریترین زبان دنیا تصور می کنند.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

‫جناب موحدی
‫اول سپاس از اظهار نظر شما. من واقعیت های موجود در ایران را بیان میکنم و می گویم که طبقه حاکم فقط از شیعه های فارس زبان و معتقد به ولایت فقیه تشکیل شده و این امر برای یک مملکت چند مذهبی، چند ملیتی و چند فرهنگی یک ظلم مطلق است. و نباید تحمل بشود. این رژیم است که با حذف اکثریت و سرکوب انها کینه و نفرت قومی و مذهبی ایجاد کرده است. اگر قومیت برایشان مهم نبود، می بایست از تمام ملیت ها در مدیریت کلان مملکت استفاده میشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - جناب حسین بر،من ،بهمن موحدی،کیانوش توکلی،سازاخ،
و اکثر افرادی که دراین سایت فعالیت میکند،
از ملل مختلف اسما شیعه هستیم،شیعه یک تفکری از اسلام،
مثل سنی،است،
برادرم دراین شیعه حاکم نیست،شعوبیه،حاکم است.
شعوبیه،مخلوطی از اسلام،شوونیسم فارس،فردوسی پرستی،کوروش پرستی،بهایت،یهودیت،مسیحیت،زرتشتی گری وو است.
این آخوندهای انگلیسی پایه گذار آن هستند،
چرا انگلیسی،تنها بخاطر عقب مانده نگه داشتن منطقه برای چپاول استعمارگران،
حکومت پهلوی نیز که روح دهنده نژادپرستی شیعی بود،
درپشت صحنه توسط ماسیون های انگلیسی اداره ،میشد.
آخوند ها ونژاد پرستان با مهندسی استعمارگران صاحب این
تفکرند،
این حکومت شیعه نیست،شعوبیه،است.
فاشیسم فارس متوهم،بنیانگذار ش، آخوند و استعمارگران هستند.
شکست جنبش های مدرنیسم،انقلاب مشروطه،مشروطه خواهان،مصدق،انقلاب57 همگی بتوسط فاشیسم فارس،آخوندها،استعمارگران،با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظرم یکی از این وزارت خانه ها را باید به این اسامه زابلی و یا استاد مجازی اش عبدل خان زابلی می دادند. باید از تخصص های این افراد لایق استفاده می شد. انشاالله در کابینه بعدی حتما شاهد حضور زابلیون فارس باشم
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رضا حسین بر! چه سودی از دامن زدن به نفرت قومی در ایران می بری؟! باید بدانی که فارس زبان های کرمان و جنوب استان خراسان از مظلوم ترین و فقیر ترین مردمان ایران هستند. استانی که از حق مساوی در استفاده از امکانات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برخوردار نیست، استان کرمان می باشد، استانی که مردمان آن فارس زبان هستند.
تمامی مردمان ایران از تبعیض و ستم آخوندی در عذاب هستند ؛ رژیم فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی به‌ دلیل ماهیت ضد خلقی اش با همۀ اقوام ایرانی در جنگ و ستیز است. فارس زبان وعرب و بلوچ و کرد و ترک هم برایش اصلاً فرقی ندارد. واقعاً باید اعتراف کرد که رژیم در تبعیض و سرکوب و چپاول مردمان ایران عدالت را رعایت می کند و فرقی نمی گذارد!!!! هر قومی که در هژمونی پذیری فرهنگ منحط ملاها حرف و نظری داشته باشد توسط این رژیم به‌ شدت سرکوب می‌شود. کما این‌ که از همان اوایل پیروزی انقلاب ضدسلطنتی خلق ایران