محمدبزرگی: جنگ سیاسی ایران امروز

خلأ بسیار فاحشی در این جنگ‌های سیاسی،رسانه ای وجود دارد و احساس می‌شود . ما بسیاری از افراد ایرانی داریم که کشور و مردم خود را دوست دارند و سخنانی را در جهت آگاه‌سازی مردم ارائه می‌دهند اما ای کاش این فعالیت‌های باارزش در قالب یک نظم و استراتژی‌های مؤثر در راستای مطالبات مردم قرار گیرد . اما این‌گونه افراد دیده نمی‌شوند زیرا که رسانه ندارند ، همکاری ندارند و در نهایت هدف و حرکتی ندارند .

به‌وضوح واضح است که ایران امروز به‌طورکلی درگیر دو جنگ سیاسی است
۱- رژیم مطلقه دیکتاتوری اسلامی
۲- ایران ستیزان
جمهوری اسلامی با استفاده از استراتژی‌های منحصربه‌فرد سیاسی و نظم و برنامه‌ریزی توانسته است به‌صورت مطلق فقط از عناصر خود بر ایران حاکم شوند ، شورای نگهبان یک نمونه فاحش ازاین‌گونه مهندسی‌های سیاسی است . در حال حاضر این جناح قوی‌ترین جناح جنگ سیاسی ایران است . حال که رقیب جدی سیاسی بر این حاکمیت نیست شاهد تنش‌های درون حکومتی هستیم که به‌جرات می‌توان گفت که تمامیت این تنش‌ها همه بین اعضا و گروه‌های این جناح است و درنتیجه رقابت مثبتی در راستای مطالبات مردم قرار نمی‌گردد. حال مردم دیگر نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند و برای استفاده کردن از حقوق سیاسی و مطالبات خود ترس دارند ، که در نهایت این امر موجب گردیده است تا ورود مردم به سیاست سرشار از ترس خود و خانواده شان باشد . به همین جهت است که درحال حاظر مردم کاملا ازیادرفته‌اند . ایران را به نابودی کشانده اند ،گویی که اکنون سالمند شده‌ و می‌خواهند ایران را با خود به گور ببرند . خشکاندن کشور همچون خشکاندن فرهنگ انجام گرفته است . افسوس که دیگر دارد دیر می‌شود و کم‌کم فرصتی برای ودا از وطن نخواهد بود.
ایران ستیزان : بیگانگان در طول تاریخ دخالت‌های زیادی انجام داده‌اند و گاه خساراتی جبران‌ناپذیری وارد کردند ( کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر مصدق) در حال حاضر میز خطابه‌های(تریبون های) بسیاری دارند و با مردم رابطه دارند ، اما متأسفانه مهمترین اصلی که برای آنان باید حائز اهمیت باشد و نیست ، مردم هستند . آنان پشتیبانی مالی خوبی دارند ، اما تا به امروز اشتباهات سرمایه‌گذاری و سیاسی بسیاری داشته اند و هم اکنون دارندو ادامه می دهند تا از این طریق وطن فروشی خود را آگاهانه یا غیر آگاهانه به اثبات برسانند.
خلأ بسیار فاحشی در این جنگ‌های سیاسی،رسانه ای وجود دارد و احساس می‌شود . ما بسیاری از افراد ایرانی داریم که کشور و مردم خود را دوست دارند و سخنانی را در جهت آگاه‌سازی مردم ارائه می‌دهند اما ای کاش این فعالیت‌های باارزش در قالب یک نظم و استراتژی‌های مؤثر در راستای مطالبات مردم قرار گیرد . اما این‌گونه افراد دیده نمی‌شوند زیرا که رسانه ندارند ، همکاری ندارند و در نهایت هدف و حرکتی ندارند .