فراخوان چهلم زنده یاد اصغر نحوی پور

ویدئو
آیین چهلم قهرمان ملی ایران زمین، زنده یاد اصغر نحوی پور فریدنی، در روز جمعه، سوم شهریور 1396، ساعت 14، بر مزار آن زنده یاد در تهران، بهشت زهرا، قطعه ی 310، ردیف 52، شماره ی 47، برپا خواهد شد.
زنده یاد اصغر نحوی پور، در روز 24 تیر 1396، در متروی شهرری برای دفاع از یک زن هم میهن در برابر تعرض دو مزدور رژیم جمهوری اسلامی با مزدوران درگیر شد و سپس در حالیکه بر ضد ستم رژیم فریاد سر می داد با شلیک یک پلیس جنایتکاررژیم به قتل رسید.
واپسین گفته ی زنده یاد اصغر نحوی پور، این بود: " جانم فدای ایران".

 

 

 

 

پلیس قاتل زنده یاد اصغر نحوی پور، در حال دریافت جایزه!

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: